Hoting


Hervor och Solveig – Hotings eldsjälar

HOTING (SGT) Hervor Dahlén och Solveig Abrahamsson. Två starkt drivande kvinnor som värnar om bygden och dess invånare. Tillsammans har de fått till ett byakontor…