Tävling

Finn & Vinn
Hitta sidorna som annonserna ligger på i tidningen, summera alla sidnummer och skicka till
redaktion@jamtprint.se

Korsordet
Skicka ett mail till redaktion@jamtprint.se där du skriver svaret som blir från bilden, eller maila in en bild på hela korsordet.

Du kan också posta ditt svar till:
TÄVLING
Strömsunds Gratistidning
Strömsvägen 47
833 33 Strömsund

Kom ihåg porto!