Hoting


Kromet blänker i dess nos

HOTING (SG) Ivars Bilmuseum har blivit en given attraktion för nostalgiker, bilentusiaster och turister i allmänhet. Sedan Hotings Camping börjat sköta museet har det börjat…