Marknad med anor i centrala Hoting

Marknadsförsäljning av blommor på Hotings marknad.

Hotings marknad har en gammal tradition att falla tillbaka på. Den startade någon gång på 1930-talet som en kreatursmarknad och hölls nedanför Brismarksgården mot sjön där det låg en handelsträdgård.
1984 startade företagarföreningen i Hoting marknaden inne på byn igen. Vägen stängdes av och trafiken leddes runt via småvägar. Trafiken på Storgatan, numera E45, var inte lika intensiv på den tiden. Idag är det annorlunda sedan det blev Europaväg.
Marknaden har under många år hållits i centrala Hoting med något litet undantag där man försökte sig på andra ställen. Inne i parken vid Hotings föreningshus har det lyckats väl genom åren.
Barnen är några av de viktiga besökarna och det finns lite att göra för dem med. Hoppborg, godisregn och glassregn som sponsrats av lokala företag; Hoting Turist AB och Ica Hoting.
”Alltid helgen före midsommar” är den slogan som marknaden i Hoting använder sedan många år.
Sedan 2007 är marknaden förlagd till parken inne i centrala Hoting. Det var då Hotings skoterklubb tog över arrangemanget. Sedan några år tillbaka är det Hotings samhällsförening som styr och ställer kring marknaden.
Det är en liten men välbesökt marknad. För somliga knallar är det starten på sommaren. För folket i trakten är det starten på sommarlovet och allt roligt som hör sommaren till.
Utbudet på marknaden är traditionellt med inslag av nykomlingar. Här finns lite av varje, från leksaker och kläder till ätbara produkter.
Flera knallar återkommer varje år med sina produkter och några har varit med under hela nitton år. Nya aktörer tillkommer och provar på att sälja sina produkter.
Variationen är stor, det kan vara allt från egentillverkade artiklar till tjänster. Särskilt uppskattat är ätbara produkter såsom rökt korv, kött och fisk men även kläder och blommor är ett stort och efterlängtat inslag.
En populär utställare var Polisen som informerade om grannsamverkan och svarade på folks frågor. De visade upp sin bil och hade många goda råd att dela med sig av om allt möjligt. Speciellt uppskattat var att man fick provsitta polisbilen.
Räddningstjänsten var även de ute och visade upp sig och berättade om sin verksamhet. Förhoppningsvis lockas fler att engagera sig i räddningstjänsterna.
Pandemin har även inom knallebranschen satt sina spår då en hel del knallar lagt ner verksamheten. Somliga av ålderskäl men några orkade inte överleva pandemin och var tvungna att hitta andra näringar.
Från scenen bjuds ofta på underhållning av lokal karaktär. Under lördagen underhöll Tommy Strömkvist och Hans Göran Rångefors med dragspel, piano och sång. Magikern Zetino från Örnsköldsvik trollade för barnen.
Söndagen bjöd på underhållning av annan art, nämligen Bluegrassartisten John Edwin, alias Peter Danielsson, ett uppskattat inslag bland publiken.
Marknaden välkomnar fler knallar framgent, gärna lokala aktörer och skolklasser är välkomna, hälsar man från Hotings samhällsförening.
Text och foto: Kent Wassdahl