Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi, i enlighet med svensk dataskyddslagstiftning och GDPR (General Data Protection Regulation), samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter i samband med användningen av vår digitala informationstjänst. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Jämt Print i Strömsund AB
Länsmansgatan 20, 833 33 Strömsund
Adrian Persson
adrian@jamtprint.se

Behandling av personuppgifter för samtliga användare

Viss användardata samlas in automatiskt när du använder tjänsten. Det inkluderar din IP-adress samt grundläggande information om din enhet (webbläsare, Android- eller iOS-app), när du använt tjänsten och vilka delar av tjänsten du använt. Dessa uppgifter samlas in i syfte att:

  • Spåra datatrafik för att förhindra intrångsförsök, datavirus och annan obehörig eller olaglig användning av tjänsterna.
  • Möjliggöra felsökning om du upplever tekniska fel med tjänsterna.

Den lagliga grunden för behandling av uppgifterna är en intresseavvägning där vi bedömer att vårt vårt och ditt intresse av att tjänsten ska fungera felfritt väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av nämnda personuppgifter.

Uppgifterna lagras maximalt 30 dagar efter tidpunkten för din senaste användning av tjänsten.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utom i följande fall:

  • Med  tjänsteleverantör som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, under förutsättning att uppgifterna behandlas enligt våra instruktioner och denna policy.
  • När det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga eller hantera bedrägeri eller säkerhetshot.

En fullständig lista över våra aktuella personuppgiftsbiträden finns tillgänglig i tjänstens integritetsinställningar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, samt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss enligt ovan.

Om du har några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakta dem via imy@imy.se eller genom att besöka deras webbplats www.imy.se.

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att göra om dina val i tjänstens integritetsinställningar. Att dra tillbaka samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som grundades på samtycket innan det drogs tillbaka.