Strömsunds kommun coronastänger

Inga sammankomster och offentliga tillställningar längre i kommunens lokaler.

STRÖMSUND (SGT) Strömsunds kommun har vidtagit en mängd åtgärder för att dels minska oro hos befolkningen för smittspridning av covid-19, coronavirus, dels för att fördröja virusets smittspridning. Från och med måndagen den 16 mars stängdes en rad kommunala lokaler för externa besökare. Samma måndag beslutades att kommunledningen håller dagliga möten för att hantera frågor om corona-viruset.
Sammankomster och offentliga tillställningar i kommunens lokaler stoppas då kommunen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare. Kommunala idrottshallar och simhallar är fortsatt öppna för skolornas idrottslektioner. Externa besökare har inte tillträde till följande kommunala lokaler.
• Bibliotek (samt bokbuss)
• Samlingslokaler
• Idrottshallar
• Simhallar
• Gym som ligger i kommunens lokaler
• Folkets hus, Strömsund
• Turistinformationer i Strömsund och Gäddede
• Café Saga, Strömsund
• Allaktivitetshuset Saga, Strömsund
• Teknikhuset, Strömsund
Den 17 mars stängde Hjalmar-Strömerskolans gymnasium och eleverna ska tills vidare fortsätta studera på distans.
– Vårt absoluta mål är att skolor och förskolor ska kunna hållas öppna, säger kommundirektören Anneli Svensson.
Beslutet om att allmänheten inte har tillträde till lokalerna gör att många planerade evenemang i Strömsund har ställts in och skylten ”Inställt” drabbar till exempel föreläsningar, möten, dans, teater och musik. Vad gäller kommunens anställda har beslut om åtgärder också fattats:
Kommunen har inlett arbetet med att se över bemanning och hur vi kan säkra verksamheten vid stort personalbortfall.
– Alla med symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, ska stanna hemma från jobbet och undvika sociala kontakter.
Medarbetare som rest i områden med smittspridning kan efter överenskommelse med chef arbeta med anpassade arbetsuppgifter hemifrån under inkubationstiden.
– Om vi får kännedom om elever som vistats i områden med omfattande smittspridning kan rektor tillsammans med elev och vårdnadshavare hitta en lösning för att minska eventuell smittspridning. (Vi känner i dagsläget inte till att några elever rest i dessa områden).
Medarbetare eller elever med nedsatt immunförsvar har möjlighet att arbeta med anpassade arbetsuppgifter hemifrån. Är tillståndet känt sedan tidigare krävs inget nytt läkarintyg.
Förbud mot tjänsteresor till områden där det enligt Folkhälsomyndigheten pågår smittspridning.
Anställda ska avboka eller skjuta fram tjänsteresor utanför kommunen som inte är kritiska för verksamheten. Om en tjänsteresa måste ske, ska beslut tas i samråd med förvaltningschef.
Anställda ska, vid planerade möten med externa besökare, välja Skype framför fysiska möten, avboka eller skjuta fram möten som inte är absolut nödvändiga. Om möten måste genomföras, ska deltagarna tänka extra på hygienen.
Anställda ska avboka studiebesök med externa besökare tills vidare (en månad framåt från 12 mars).
– Kommunen ska föra diskussion med inbokade entreprenörer och externa reparatörer (för exempelvis kaffemaskiner, kopiatorer). Är arbetet nödvändigt att utföra just nu? Vi ska noga överväga, speciellt där arbetet sker i kontakt med riskgrupper.
Kommunen har infört besöksrestriktioner för besök till personer bosatta på äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning för att skydda äldre och sköra personer från smittspridning.
Text och foto: Inger Kraft Etzler