Ingen ände på skrotbilseländet

Bilar på annans mark – en svårknäckt nöt.Bilar på annans mark – en svårknäckt nöt.

STRÖMSUND (SGT) Stora summor har lagts ner av kommunen för att komma tillrätta med de skrotbilar som har placerats olovligen på fastigheter runt om i kommunen.
– Kostnaden kan motsvara 10-20 % per år av en tjänst, säger Lars Andreasson, ordförande i bygg-och miljö.
Tidningen har vid flera tillfällen rapporterat om skrotbilar som finns utplacerade på många ställen. Den ägare som utmärker sig mest är oanträffbar och svarar inte på telefon, mejl eller brev. Han har ställt på somliga bilar, och favoritbilarna som står utplacerad hos Sigge Espvall på Öhn tycks vara Volvo.
– Det här är det mest förnedrande jag har varit med om, säger Sigge Espvall.
– Det är som att bo på en bilskrot. Jag träffade bilägaren på försommaren och han lovade att ta bort bilarna, men ingenting har hänt. Han håller sig undan medvetet. Jag fick besked av miljö- och byggnämnden att de skulle och kunde ta bort bilarna, men så fick jag nya bud att det inte går. Och de hänvisade till polisen.
– Man är rättslös som markägare. 19 bilar står här och en brandbil. Bilarna håller på att sjunka ner i marken och det är skrot och skräp inne i bilarna. Det har också varit folk här och rotat i bilarna, säger Sigge.
Polisen uppger att det första som kan göras är att en polisanmälan görs om ”egenmäktigt förfarande”, och sedan att kontakta kronofogden, som tar beslut om flyttning. Därefter kan kronofogden begära handräckning av polisen. Till sist blir det, den enskilde markägaren som måste agera.
– Det här är ett gissel, jag har talat med polisen som ingenting kan göra, jag har talat med kronofogden som säger att jag kan bli betalningsskyldig om skrotbilsägaren inte kan betala bortforslingen av sina bilar, säger Sigge Espvall och suckar över all byråkrati.
I slutänden kan det alltså innebära det alltså att den oskyldige blir förloraren och skurken blir vinnare.
Inger Kraft Etzler