Hammerdal
Matthias Schaletzsky prövar att spela några psalmer och vackra toner ljuder genom kapellet.

Unik orgel installerad i Hammerdal

HAMMERDAL (SGT) Nu har Europas kanske största kistorgel installerats i Strandkapellet i Hammerdal av Georg Weishaupt från Tyskland. Detta är något som Strömsunds pastorat och…