Att återvända till ursprunget

Min morfar var skogsarbetare och det är anledningen till att jag äger en liten skogskoja i väglöst land. Varje sommar får jag, som fastighetsägare, en…