Politisk strid kring rivningar i kommunen

– Jag tänker inte flytta, säger Margareta Johansson, som bor i det rivningshotade huset på Strandvägen 2

STRÖMSUND/BACKE (SGT) Initiativet från Fjällsjö AB svb om att köpa alla fastigheter som Strömsunds Hyresbostäder, SHB, äger i Backe har nu blivit en riksangelägenhet. TV4 var på plats i Backe och träffade delar av interimsstyrelsen vid hyreshuset på Strandvägen 2 som SHB vill riva. Socialdemokraterna i Strömsund avvisar Fjällsjö Svb AB:s önskemål om att få köpa fastigheter i Backe av det kommunala bostadsbolaget.
– De har ett ansvar för bostadsförsörjningen och vill hellre riva än sälja. Vi vill göra något som inte har provats förut, och som kan bli en modell för andra små orter att klara överlevnaden för landsbygden, kommenterar Svante Westin, interimsordförande för Fjällsjö AB svb.
Gruppen som arbetar med att bilda ett gemensamhetsägt bolag har många idéer för fastigheterna i Backe. Bygga om, bygga nytt, renovera husen för att göra dem attraktiva och använda alla sevärdheter som finns i trakten för att locka nya invånare.
– Jag undrar varför man inte hör av sig till ortsinvånarna. Varför tar man inte kontakt innan det fattas rivningsbeslut och frågar om vi har någon idé? Jag är med i bolaget för jag är engagerad i landsbygden, säger Emilia Nilsson, en av styrelsemedlemmarna.
– Vårt mål är att sälja aktier för 50 miljoner kronor. Det finns intresse, och det går. Nu sätter vi igång, säger Svante Westin.
I ett pressmeddelande skriver Arbetarkommunen Socialdemokraternas ordförande Gudrun Hansson och kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson (s):
”Vi socialdemokrater ser positivt på alla initiativ som kommer från medborgarna och diskuterar seriöst dessa. Ibland är det lätt att ställa sig bakom förslagen, ibland är det svårare. Ägardirektiven till Strömsunds Hyresbostäder ändras bara av kommunens fullmäktigeförsamling.”
– Vi måste skapa delaktighet annars blir det ingen utveckling. Vi måste tänka i nya banor, vi går vidare, vi kräver att få köpa dem, säger Svante Westin och ser fram emot ett politiskt beslut om ändring av ägardirektiven till SHB.

Text och foto: Inger Kraft Etzler