Kommunens VA kräver investeringar på 80-100 miljoner

Behovet av investeringar i VA-anläggningarna i Strömsunds kommun uppgår till 7,9 miljoner kronor per år de kommande fem åren och från 6-10 år är behovet 9,4 miljoner kronor per år, enligt VA-chefen Helen Löfgren-Larsson. Bilden visar reningsverket i Strömsund.

STRÖMSUND (SGT) På senare tid har det kommit flera larmrapporter om brister i landets VA-system. Men otillräckliga grundvattennivåer och vattenskydds­områden är inte det största hotet utan bristande underhåll och förnyelse, enligt VA-chefen i Strömsund, Helen Löfgren-Larsson. I kommunen krävs investeringar inom VA på mellan 80 och 100 miljoner kronor de närmaste tio åren.
Sveriges VA-anläggningar byggdes på 1960- och 70-talen och är i stort behov av renovering. En granskning, som tidningen gjorde den 28 februari, visade att behoven i vårt län är mycket stora. Dessutom rapporterade Statens geologiska undersökning (SGU) nyligen om nivåer mycket under det normala i de stora grundvattenmagasinen.
En låg nederbörd under de kommande månaderna resulterar i en extremt låg grundvattennivå i södra Norrland.
Dessutom visade det sig i P1-programmet Kalibers granskning nyligen att 30% av landets kommunala vattentäkter saknade vattenskyddsområden, i länet var andelen ännu större, 54%.
Vi kontaktade Helen Löfgren-Larsson som är VA-chef i Strömsunds kommun för att få veta mer om situationen lokalt.
Enligt flera rapporter har grundvattnet sjunkit, särskilt i Norrland, vad har du för prognos?
– Vi har inte märkt någonting alls än och det var samma ifjol. På våra egna vattentäkter hade vi inga problem. Sedan hade vi en del enskilda brunnar, alltså privata personer som ringde och ville ha sina brunnar påfyllda. Det brukar vara sådana som sinar egentligen varje år. I år har vi inte hört något än i alla fall.
Hur ser det ut med grundvattentäkter för er del? Var hämtar ni huvuddelen av ert vatten?
– Det är grundvatten på alla ställen utom på ett, uppe i Gäddede, där det är ytvattentäkt.
Det låter som ni inte har några större problem på den biten då?
– Nej, inte hittills, sedan vet vi ju ingenting om framtiden. Så är det ju. Jag har också sett att man tror att det blir värre än vad det var ifjol, när det gäller grundvattnet, men vi har inte märkt någonting än i alla fall.
Bristande vattenskyddsområden är ett annat problem som Löfgren-Larsson är medveten om. Enligt P1 programmet Kaliber har Strömsund 17 kommunala vattentäkter och av dem saknar 12 vattenskyddsområden.
– Så är det. Vi har haft ansökningar inne hos Länsstyrelsen sedan 2013 och inte fått beslut på åtminstone två utav de tre ansökningar som vi skickade in. Ett har vi fått beslut på och det är Gäddede. Vi väntar på beslut där. Vi har tre förslag till klara som vi inte har velat skicka in förrän vi har fått beslut på de som ligger inne.
– Det ligger för beslut hos länsstyrelsen. Kommunerna tror jag nog har prioriterat det så gott vi har kunnat, men besluten ska ju tas i Länsstyrelsen så det kan inte vi påverka.
Känner du till om det är aktuellt med kommunala investeringar?
– Vi kommer naturligtvis att ansöka om investeringar varje år framöver. För 2019 är ju redan beviljat, så det har vi ju.
– Inför taxehöjningen från och med 2019 gjorde vi en utredning och vår plan visar att vi måste investera 3,6 miljoner i ledningsnätet och 4,3 miljoner kronor i våra anläggningar varje år de kommande fem åren. Vi har även tittat på behovet upp till tio år och då ligger investeringsbehovet på 9,4 miljoner kronor per år. Sedan, om vi får de investeringsmedlen, det är en annan fråga. Det är ett politiskt beslut.
Vad ser du som det största hotet mot VA-försörjningen i Strömsunds kommun i dagsläget?
– Att vi inte har resurser till att förnya och underhålla på det sätt som vi måste göra. Och förnya, det är investeringar alltså.
Är det VA-nätet du menar då?
– Ja, bland annat. Ledningsnätet är en del, övriga delar är reningsverken, vattenverken, pumpstationer, tryckstegringar.
– Allt är gammalt. Det mesta är ju byggt på 1960- och 70-talen med statsbidrag, så väldigt många anläggningar i Sverige är byggda då. Nu är alla i stort behov av renovering och förnyelse och då finns liksom inte de pengarna till det.
Så allt behöver renoveras eller bytas ut?
– Ja, egentligen är det ju så. Vi har gjort saker under årens lopp, men vi har ju väldigt många och ålderstigna anläggningar, så behovet är stort.
Torbjörn Aronsson