Nu kommer kineserna till Hillsand

Hillsands kapell med plats för husbilar? Ett besöksmål för konstnärer och turister planeras i stor skala.

HILLSAND (SGT) I mitten av maj räknar Erling Karlsson med att verksamheten i Hillsands kapell ska vara igång. Han är ombud för den kinesiska köparen Li Yimeng som köpte kapellet av Strömsunds pastorat för 390 000 kronor i höstas. Det som återstår är renovering med åtföljande investeringar och ett godkännande från Länsstyrelsen eftersom kapellet är en kulturbyggnad.
– Vi måste ha inkomster, och vandrarhemmet är redan igång, säger Erling Karlsson som är den som närmast ansvarar för kapellet i väntan på att bland annat kinesiska konstnärer ska kunna börja arbeta där och turisterna strömmar till.
– Konstgalleriet är inte färdigt, men vi jobbar med det. Det ska göras varsamt med de rätta färgerna, och Länsstyrelsen ska säga sitt. I kyrksalen tänker vi ta bort bänkarna och måla golvet. Allt ska göras i originalfärger, det blir inga byggnadsförändringar. Alla i byn får använda kapellet, och tanken är att traditionen med julottan för bybefolkningen ska fortsätta. Vi har blivit väldigt väl mottagna i byn, säger Erling Karlsson, som själv är bosatt i Osby.
Han uppger att investeringarna handlar om ett par hundratusen kronor, båtar ska köpas, bastu och badtunna ska byggas, särskilt med tanke på fiskare. Husets rum i församlingshemsdelen kommer att rymma 21 platser och planerna är att det också ska anordnas ställplatser för husbilar.
Hillsands kapell har fått ett nytt namn och på en hemsida i vardande kallas platsen för ”Camp Chapell”. Det storsatsas på turismen och förutom engelska och tyska märks att inriktningen också går mot Kina med kinesiska som möjligt navigationsspråk på hemsidan. Fiske-, fjällvandring-, snöskoter-, yoga-, art-, skidåkare- och svampplockarcamp är ledorden för hugade besökare.
– Jag tycker mycket om platsen och Jämtland, säger Erling Karlsson och hoppas att galleriet får många besökare och internationella konstnärer som verkar och ställer ut i Hillsand.
– Intresset hos kinesiska konstnärer är stort! Jag reser snart upp och det kommer kanske att vara byggnation medan folk bor i huset. Vi måste vara försiktiga när vi fixar till. 15 maj ska vi vara igång, säger han.
Hillsands kapell byggdes 1930-31 och var en del av Fridsbergs barnhem. 1956 skänktes kapellet till Strömsunds församling. Kapellet användes för gudstjänster fram till 2016 då kapellet avlystes.
Text och foto: Inger Kraft Etzler