Hillsands kapell blir kinesiskt konstcentrum

Hillsands kapell är från 1930-talet.

STRÖMSUND (SGT) Kinesiska konstnärer tar över kapellet i Hillsand. På måndagen lämnades nycklarna över till Li Yimeng via ombudet Erling Karlsson som kom resande från Osby där han är bosatt.
– Jag har längtat till Jämtland. Jag trivs däruppe. Det är min frus bror som är konstnär. Han kommer från Qingdao, säger Erling Karlsson och uppger att det i den kinesiska staden finns ett stort konstnärskollektiv.
I ett brev till kommunen hade Erling Karlsson vädjat om att budgivningen skulle stoppas vid 200 000 eftersom han ansåg att de inte kunde betala mer på grund av renoveringskostnader. Kapellet såldes slutligen, enligt beslut i Strömsunds pastorat för 390 000 kronor, efter att ha varit till salu i många år.
Erling Karlsson har stora planer för byggnaden och säger sig måna om kulturarvet och vill ha ett samarbete med kommunen för att sätta ett konstcentrum på kartan. Han säger i sitt brev att han är övertygad om att kinesiska ambassaden skulle uppskatta ett kulturutbyte mellan Qingdao och Strömsund.
– Brevet innehöll inte någon begäran om stöd, så vi kunde bara ta det som en delgivning. Själva idén är intressant i sig. Det är ett nytänkande, säger Lena Johansson ordförande i Barn-, kultur- och utbildningsnämnden.
Granne med kapellet bor Zara Andersson. Hon har nyligen fått beslut från styrelsen i Leader3sam om stöd för att starta ett företag som knyter samman samisk tradition med ett ayurvediskt perspektiv. Det handlar om turism och hälsofrämjande med Ayurveda/yoga.
– Jag har budat på kapellet. Jag har skrivit brev och vädjat till stiftet, men jag hade inte råd att gå högre än 30 000 kronor. Jag ville ta mig an kapellet och vårda det. Jag har växt upp här och bor här. Det var en gåva från byn till kyrkan från EFS. Vi ska börja med renskötsel på vår gård och kommer att ha ett hundratal renar på marken vi arrenderat. Det är alldeles vid kapellets tomt. Jag vet inte hur de nya ägarna kommer att reagera, säger Zara och är minst sagt besviken över att kapellet inte kunde bevaras i ursprungligt skick och få en ägare från bygden. Hon kontaktade också stiftet och fick beskedet att Strömsunds pastorat behövde pengarna.
– Det handlar inte om pengar i första hand, men pastoratet har en minskande befolkning och för många byggnader att sköta om. Det gäller för övrigt i hela landet, säger kyrkoherde Elisabeth Björklund. Hon uppger att hon haft kontakt med EFS som inte hade några anspråk men ville gärna ha nattvardsservisen som ett minne.
– Det pågår diskussioner internt hur vi ska göra, säger Elisabeth Björklund.
Camilla Hulkki är ordförande i byföreningen som ansåg att det inte gick att ta hand om huset som kräver stora och kostsamma reparationer.
– Det värsta är om det står och förfaller. Köparen hörde av sig under anbudstiden. Det är roligt om det blir verksamhet. Byn är välkomnande, säger hon.
Erling Karlsson säger att de är måna om kapellets historia och att det kommer att vara en viss verksamhet där med kinesiska konstnärer som ska sätta sin prägel med sina konstverk i kyrksalen.
– Vi kommer att sträva efter samarbete med lokalt intresserade konstnärer och kanske få till en sorts utbyte, säger han.
– De kinesiska konstnärerna kommer att restaurera väggmålningarna. Vi ska också sätta in en värmepump i bodelen och jag kan kanske ha det som fritidsboende, säger Erling Karlsson.
Diskussionerna om kapellet har pågått sedan 2011. Det byggdes 1930-31 av EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) och var en del av Fridsbergs barnhem. Ströms församling fick det som gåva 1956. Klenoder som dopfunt och altartavla forslades bort när kyrkan avkristnades 62 år senare.
En förteckning av alla kyrkliga inventarier finns hos Länsstyrelsen.
Gud har lämnat byggnaden och ger plats åt nya hyresgäster med konst och turism på agendan.
Inger Kraft Etzler