Bjal jamska

Torsdagen den 25 juli bjal ma jamska i Hjalmar Strömers stuga på Hembygdsgården i Strömsund.

Sören Blomberg barnfödd i Hallviken medverkar. Valkommen å va mä ass sjong berätt läs diktan häll barre hör på. Åke Gunnarsson kanske dyk opp vem vet. Kl 18.00 börj ma.

/ Inger Welumstein

Arrangörer: Ströms Hembygdsförening & ABF