Väl mött i Näsåkers Nipor

Här vandrar du i nipor med utsikt över Nämforsen och Ångermanälvens dalgång. Sedan 2001 har Byalaget Näsåkers Samverkan arbetat med att återställa det gamla öppna niplandskapet. Kor betar här sommartid och förhindrar igenväxning.

Det är lätt att vandra här, de olika stigarna är mellan 500 m upp till 1,8 km och är väl utmärkta med skyltar. Att vandra här passar hela familjen. Karta finns över vandringsstigarna på campingen, hällristningsmuseet, medborgarkontoret, macken och Ingelas Café. Börja vid Nämforsens stora hällristningsområde och följ Ångermanälven ned genom beteslandskapet fram till den timrade bastun. Detta är Ådalen. Guds verk då han på samma gång log och vredgades! Locklåtar komma från skogen och i de branta sluttningarna gå fläckiga kor upp och ner. Skällorna gå i alla tonarter. Så skrev Pelle Molin, Ådalens stora diktare och konstnär i novellen ”Gamla Ådalen” omkring 1890. Under 2 sommarmånader (15 juni-15 aug) brusar och skummar Nämforsen som förr, 125kbm per sekund. Turistvatten kallas det. Nämforsen har uppkommit som en följd av landhöjningen. Idag är svårt att greppa att Nämforsen bokstavligen steg upp ur havet för ca 7000 år sedan. Då låg Nämforsen kustnära intill en stor havsvik. Här fanns ett överflöd av lax, säl och övrigt vilt.

Drygt 2500 hällristningar och olika arkeologiska undersökningar vittnar om att Nämforsen var en betydande kultplats. En samlingsplats för stenåldersjägarna. Människorna samlades, ristade i hällarna. Religion eller magi – eller om de skapade sina spår som ett hantverk i lediga stunder, men genom årens gång har dessa omsorgsfulla tecken blivit som ett förseglat budskap.

Nu flera tusen år senare i månadskiftet juli/augusti tänds eldarna återigen. Världsmusikfestivalen URKULT ”drar igång” och Näsåker pulserar, forsen skummar, korna betar och skällorna ljuder. Kultplatsen lever och gnistorna flyger. Musiken rullar ut över niporna (lockropen skallar), tusentals människor samlas, trängs, dansar, och gläds. Platsens magi lever!

Text: Per Sahlström, Nisse Humlesjö
Foto: Per Sahlström, Adrian Persson