Hällingsåfallet

Sveriges längsta kanjon bildades där Hällingsån störtar ner i en djup dalgång och bjuder på spännande miljö vandringar och många rastplatser.

Ett mäktigt dån hörs när man går ut på rampen precis ovanför vattenfallet. Forsdimman skapar en värdefull livsmiljö med rik biologisk mångfald och många rödlistade arter.

Fågellivet väcker också besökarens intresse och i skrevorna ner mot flodfåran häckar bl a forsärla och strömstare, och har man tur kan man också få syn på både stenfalk och fjällvråk. Nedanför fallet fortsätter ån genom den djupa dalgången som skapar kanjonen med nästan lodräta stenväggar. Hällingsåfallet har spångade stigar, skyddsstaket och flera rastplatser som inbjuder till fika. En fem kilometers vandring startar nedströms vid en parkering där en spångad väg leder fram till vattenfallet. Platsen är delvis tillgänglig för rullstolsburna. Det är skyltat till Hällingsåfallet från vägen som går från Gäddede och på södra sidan av sjön Hetögeln där Hällingsån utmynnar.

Text: Inger Kraft Etzler
Foto: Maria Skogen