Fågelmorgon i fågeltornet i Sikås

En lagom kylig majmorgon samlades fågelintresserade vid det relativt nyrenoverade fågeltornet i Sikås för fågelskådning och umgänge.

Under morgonen den 4 maj var det dags för fågelmorgon vid fågeltornet i Sikås. Det var ett femtontal natur- och fågelintresserade som samlades både uppe i fågeltornet och nere i omgivande natur för att se och lyssna efter vårens fåglar. Trots att det varit kyligt och mycket snö kvar i markerna hade det kommit en hel del fågel. Stämningen var god bland de som hade samlats denna morgon och det diskuterades vilka fåglar som sågs och hördes sinsemellan. Både vana fågelskådare och de som valde att kalla sig för amatörer deltog med stort intresse.

Arter som kunde ses denna morgon var bland annat brun kärrhök, en rovfågel som ofta ses nere vid Sikån och fågeltornet samt en hel del änder och vadare. Vadarfåglarna är ofta tillfälliga besökare då de ska vidare till häckningsplatser inne i skogstjärnar eller upp i fjälltrakterna men en del änder och gäss kan beskådas långt in på säsongen. Enligt vad som berättades av de som var tidigt på plats ska det även ha hörts dvärgmås i en flock måsar som höll till nere vid ådeltat. Småfågel fanns det en del i buskarna runt tornet och det var glädjande att höra att fågellivet börjat återvända efter en lång mörk vinter.

Det var både naturintresserade som bodde lokalt i Sikås, några kom från Hammerdal, Ede/Edefors och en bil kom från Strömsundshållet. Ansvariga för arrangemanget tände elden i vindskyddet och sen smakade den medhavda matsäcken som vanligt extra gott när den intogs utomhus i soligt men lite halvkyligt väder. Att lokala arrangemang med anknytning till det rika djurlivet uppskattas är det inte någon tvekan om.

Text & foto: Ulrika Ganning