Nytt ungdomsråd skapar inflytande för unga

Att lyckas få unga att stanna är ofta en utmaning för en liten kommun. Nu satsar Dorotea på ett ungdomsråd för att ge unga mer inflytande och möjlighet att påverka sin framtid.

Ilayda Tatli, 19 år, har hela sitt liv varit en person med starka åsikter och ett stort samhällsengagemang. Redan när hon var 10 år drömde hon om att få vara med och påverka politiken och ungdomarnas vardag i Dorotea.
Nu har det, bland annat genom hennes engagemang, bildats ett ungdomsråd.
– Det har länge saknats forum för unga där vi kan vara med och påverka det som händer i kommunen. Men äntligen finns det ett ungdomsråd, och för mig var det helt självklart att vara en del av det, säger Ilayda.
Rådet är ett resultat av bland annat projektet Youth Up North, som jobbar med flera inlandskommuner och syftar till att tackla de utmaningar som finns. Utgångspunkten i Youth Up North är att när unga får möjlighet att påverka sitt lokalsamhälle så bidrar det till att skapa en landsbygd där unga vill leva och bo.

Amanda Hansson är ungdomskonsulent i Dorotea, en tjänst som också möjliggjorts genom projektet.
– Idén om ett ungdomsråd kom från ungdomarna själva, som upplevde att det saknades ett inflytandeforum i kommunen. Rådet startade upp för drygt ett år sedan och just nu är det fem ungdomsrepresentanter, men vi hoppas att ännu fler vill engagera sig, berättar Amanda.

Syftet med rådet är att fungera som ett forum för unga där de kan göra sin röst hörd. Alla mellan 13 och 25 år som vill engagera sig och ingå i en inkluderande och demokratisk struktur, är välkomna. Rådet fungerar som en remissinstans i kommunen, särskilt i frågor som rör unga.
– Politiken kan skicka frågor till rådet som då har möjlighet att ge ett ungdomsperspektiv på beslut som ska tas, och rådet kan skicka frågor och förslag till politikerna, säger Amanda.
Förutom funktionen som remissinstans så sätter de också själva en agenda med ämnen de tycker är angelägna.

För Ilayda Tatli, som just nu studerar statsvetenskap i Uppsala, är bland annat kollektivtrafiken en viktig fråga. Enligt henne behövs den förbättras för att unga som bor utanför tätorten också ska kunna ta del av det som händer i Dorotea.
– En bättre kollektivtrafik tror jag är en förutsättning för att fler ska välja att bo kvar, säger hon.
– Utflyttning och att få unga att bo i landsbygd är inte bara en utmaning för Dorotea. Om en förändring ska till måste det göras stora övergripande satsningar, och vi måste tänka om helt, säger hon.

Ilayda menar ändå att det finns mycket positivt att lyfta i Dorotea, och att det genom ungdomsrådet redan börjar hända saker.
– Det finns bland annat en bra fritidsgård, och kommunen satsar mer på sommarjobb för unga. Jag tycker också att det ändå händer mycket här, med konserter, utställningar och andra bra aktiviteter, säger hon.
Hon tycker också att dialogen med mellan rådet och politikerna är bra.
– Vi får verkligen vara med och påverka beslut, och politikerna kommer på våra möten och visar intresse. Fördelen med en liten kommun är ju att det även för unga är nära till beslutsfattarna. Här känner alla varandra, säger hon. Trots att hon nu bor i Uppsala så vill hon fortsätta vara engagerad i det som händer hemma.
– Jag skryter alltid över min hemort och berättar gärna för människor jag träffar att jag är från Dorotea, säger Ilayda, som tror att ungas attityd till små orter och landsbygd till viss del har förändrats.
– Jag upplever att fler unga idag gärna vill bo kvar, eller återvända efter studier, om det är möjligt. Det finns en stolthet över att bo i Norrland, säger hon.

Ungdomskonsulent Amanda Hansson hoppas att ungdomsrådet bidrar till att öka känslan av inkludering och möjligheterna att påverka både sin vardag och sitt lokalsamhälle.
– Tillsammans utvecklar vi Dorotea till en bättre plats för unga och skapar en framtidstro i kommunen, säger hon.

Text: Jens Larsson
Foto: Privat