Från yxa och såg till datorstyrda skogsmaskiner

Gänget från ADE skog samlade för skiftbyte. Fr, v. Daniel Norrman, Niklas Modin, Jonas Svensson och Anders Enevåg.

Från ren muskelkraft, yxa, timmersvans och flera timmars arbete för att fälla, kvista, barka och kapa ett träd som sedan fraktades ur skogen med häst, till en datakontrollerad skogsmaskin som sågar ned träden på sekunder och som är uppkopplad mot internet och ”pratar” med beställaren, skotaren, timmerbilar och sågverken. Så kan man kort sammanfatta utvecklingen inom skogsbruket de senaste 100 åren.

Den tekniska utvecklingen inom vårt skogsbruk går allt snabbare och innan maskinerna gjorde sitt intåg kunde det ta flera timmar för att fälla en stor gran, kvista och barka, kapa i bitar och sedan lägga upp i högar som sedan hämtades med häst. Den första riktigt stora förändringen kom under 50-talet då motorsågarna ersatte den manuella sågen vid fällning och kapning.

Nästa stora steg i utvecklingen var skogsmaskiner och i början av 60-talet ersattes allt fler hästar med olika typer av skotare, en maskin som lastar det fällda timret och transporterar det till ett avlägg. Därefter, i början av 70-talet var det dags för de första skördarna, eller rättare sagt processorer som upparbetade de manuellt fällda träden. De var stora och otympliga och kunde bara kvista och kapa träden. I slutet av 70-talet kom de första skördarna som både kunde fälla, kvista och kapa och det är den maskintypen som sedan utvecklats till det den är idag.

För att få en inblick i hur det fungerar idag har vi hälsat på skogsmaskinsentreprenören Anders Enevåg som tillsammans med sin far Evald driver företaget ADE Skog & Gräv AB. Direkt efter skolan, för 23 år sedan började Anders arbeta hos Evald och bara på den tiden har det skett mycket.

– Jag brukar tänka på hur pappa började, då var det inte speciellt teknisk avancerat. Och även om det var en del datateknik i maskinerna när jag började, går det inte att jämföra med dagens maskiner, berättar Anders sittandes i en 23 ton tung grön John Deere skördare.

ADE Skog & Gräv AB äger en så kallad ”grupp” vilket innebär en skördare och en skotare. Anders och hans team har skiftbyte på en gallring mellan Hammerdal och Sikås och då blir det en del informationsutbyte om hur förmiddagen gått och om det är något speciellt med avverkningen eller maskinerna.

Anders kör skördaren och denna vecka har han kört förmiddagarna och innan det är dags att lämna över till kollegan Niklas Modin fortsätter han berätta om maskinen.

– Med dessa kontrollerar jag det mesta säger Anders och visar på två små joysticks som han styr själva avverkningsaggregatet med.
Framför båda spakarna sitter paneler med massor av knappar och där kan föraren ändra sortiment på virket, längder och annat. Framför sig har Anders en stor skärm och det är TimberMatic Kartor som registrerar skördarens rutt och avverkade sortiment med exakt läge av enskilda stockar. Maskinen är uppkopplad mot internet och den skotare som arbetar på samma avverkningsställe, kan i realtid se vilket virke som fälls och vart det ligger och föraren av skördaren kan även se var skotaren är.

– Förutom den datainformationen rapporteras även allt virke vi fäller in till SDC, Skogsbrukets Datacentral. De är opartiska och betjänar svenskt skogsbruk med virkesredovisning och information för virkeshandeln med volym- och prisberäkning för hela den svenska virkesmarknaden.

Alla datafunktioner i dagens skogsmaskiner assisterar också föraren i dess arbete genom att ta hand om flera funktioner. Exempelvis har Anders skörade något som heter kranspetsstyrning och det innebär att maskinen tar hand om en del av aggregatets rörelser helt automatiskt.

– Ja, det är många funktioner som sköts automatiskt och sedan har hytterna utvecklats till att bli väldigt tysta samt att de är roterande och nivellerande. Det gör att man alltid har en optimal arbetsställning vänd mot aggregatet och så sitter man upprätt även vid körning i ojämn terräng.

Vi kommer in på ekonomi och det är stora pengar det handlar om, betydligt mer än yxan och hästen vi började med.

– En ny skördare kostar ca: 5 miljoner och en skotare ca: 4,5 miljoner så det gäller att producera.

Vad det gäller produktion så är det svårt att få fram några exakta siffror då det helt och hållet beror på vilken typ av avverkning och terräng som gäller, men i snitt avverkar en modern skördare ca: 300 kubikmeter per dag. Att jämföra med en skogsarbetare med motorsåg på 70-talet som i bästa fall kom upp i 10 kubikmeter per dag. Tänk då om skogsarbetaren med yxa och svans visste vad som skulle komma.

Text & foto: Sten Strömgren