Ny rapport: Småföretagare skapar flest jobb i Strömsund

Småföretag står bakom den största delen av alla jobb i Strömsunds kommun. Det visar Företagarnas nya kommunrapport Företagarfakta 2024.

Småföretagen fortsätter vara den största och viktigaste arbetsgivaren i Sverige. I Strömsunds kommun stod företag med färre än 50 anställda för 2 273 jobb under 2023. Jämfört med början av 1990-talet har antalet jobb i småföretag ökat med omkring 40 procent i kommunen. Därmed svarade småföretagen för 44 procent av alla jobb i Strömsunds kommun, vilket gör sektorn till den största arbetsgivaren i kommunen.

I landet som helhet stod småföretag förra året för en tredjedel av alla arbetstillfällen, över två miljoner jobb. Det är ett rekordstort antal.

– Jobben har sitt ursprung i de mindre företagen. Sedan 1990 har uppemot fyra av fem nya jobb skapats i små och medelstora företag i Sverige. Mellan 2022 och 2023 tillkom nästan 20 000 jobb i småföretag, trots det svaga konjunkturläget som gäckar företagen, säger Martin Daniels som är statistiker på Företagarna.

Småföretagen står för en större andel av jobben i Strömsund är rikssnittet. Åre är den kommun i Jämtlands län där småföretag står för störst andel av jobben.

Företagarna publicerar idag för fjärde gången rapporten Företagarfakta med djupdykningar i det lokala näringslivets betydelse kommun för kommun. Rapporten visar bland annat att småföretagen och deras anställda i Strömsunds kommun genererar kommunala skatteintäkter motsvarande 180,2 miljoner kronor och att det grundades 55 nya bolag i kommunen förra året.

– Företagarfakta är full av oumbärlig information för alla som vill förstå hur det går för Sveriges små och medelstora företag, säger Martin Daniels.

Läs mer om rapporten på http://www.foretagarna.se/foretagarfakta2024