Stort intresse när kyrkan anordnade skogskafé

Att Svenska kyrkan äger skog känner de flesta till, men få vet hur den förvaltas. På skogskafé i Dorotea fick besökarna lära sig mer om både skogens historia och hur kyrkans bestånd ser ut och sköts idag.

– Idén från början handlade om att jag ville att konfirmanderna skulle få lära sig mer om vår skog, och sedan växte det och blev ett kafé för allmänheten.
Det berättar Annika Danielsson som är församlingsassistent i Svenska kyrkan i Dorotea. Skogskaféet, som hölls en kväll i slutet av februari, lockade nästan 50 besökare. De fick lyssna till Luleå stifts skogvaktare Kristofer Lindblom och Johan Kristoffersson som berättade om kyrkans skog och hur den förvaltas.
Svenska kyrkan äger totalt cirka 400 000 hektar mark i Sverige. Luleå stift har nästan 40 000 hektar produktiv skog och genom andelar får varje församling ta del av den avkastning som stiftets skog ger. Under 2023 fick Södra Lapplands pastorat – som består av Dorotea-Risbäck, Stensele, Lycksele, Vilhelmina och Åsele-Fredrika församlingar – 1,5 miljoner kronor för sina andelar.

Den skog som kyrkan äger i Dorotea är från början ett privat hemman som de fick som gåva i slutet av 1700-talet. Skogen har sedan varit en viktig del av kyrkan, och stora delar av beståndet är idag över 130 år gammalt.
Annika Danielsson menar att många inte vet så mycket om kyrkans skog, både vad det gäller historia och hur den förvaltas idag. Det är något hon vill ändra på.
– Den skog kyrkan äger är till stora delar nära samhället, så vad vi gör med den berör ju många. Skulle vi börja kalhugga skulle det nog bli ett väldigt liv. Bland annat går ju längdspåren delvis på kyrkans mark, säger hon. Att bjuda in skogvaktare och anordna ett kafé ser hon som ett sätt att sprida kunskap om skogen till Doroteaborna.
– Vi är otroligt glada att vi kunde få hit Kristofer och Johan. Det blev ett mycket fint och bra samtal, med många frågor från besökarna.
Tidigare samma dag fick konfirmanderna också lyssna till skogvaktarna, och enligt Annika Danielsson är naturen och skogen en del i konfirmationsundervisningen.
– Vår skog är en stor del av kyrkans historia. Vi brukar bland annat ta med konfirmanderna till Nenséns prästhälla och ha andakter i Timmerkojan. Konfirmanderna får också göra en vandringskäpp med virke som tas ur skogen, säger hon.
– Skogen är viktig inte bara för att det ger avkastning, utan främst för återhämtning och rekreation. Forskning visar också att vistelse i skog är positivt för vårt mående.

Under kvällen sjöng även Seniorkören under ledning av kantor Veronica Westerlund. Musikgruppen Heartmix stod för fikat, vars intäkter gick till deras resa till Stockholm, där de ska besöka Klara kyrka och hjälpa till i deras arbete med hemlösa.
– Det var väldigt fint att vi kunde kombinera den här kvällen med många bra saker. Att Heartmix också genom att sälja fika kunde få ett bidrag till deras resa betyder mycket, säger Annika Danielsson.

Text: Jens Larsson
Foto: Privat