Ny näringslivsstrategi i Strömsund

Strömsunds kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi under ledning av nye näringslivschefen Patrik Jämteborn.

Tillsammans med en referensgrupp bestående av kommunens företagare ska Jämteborn ta fram en strategi med genomförandeprojekt som skall förbättra Strömsunds kommuns attraktionskraft och varumärke. Möjliggöra för befintliga företag att utveckla sin verksamhet och aktivt rekrytera nya företag med etablering av verksamhet och speciellt inom de gröna näringarna.

– Detta är en ypperlig möjlighet att lära känna näringslivet och skapa en strategi som är förankrad hos dem den berör säger Patrik Jämteborn.
Jämteborn betonar vikten av att Strömsund tar vara på sina egna konkurrensfördelar och att marknadsföra sig effektivt. Han ser stora möjligheter, både i utveckling av kommunens befintliga företag och i de investeringar som sker i regionen, bland annat inom batterifabriker, vätgas och grön energi.

Referensgrupp och engagemang
En referensgrupp med representanter från näringslivet arbetar med att ge input och synpunkter på strategin. Referensgruppen är dynamisk och alla företagare i kommunen är välkomna att delta i mötena där några redan är genomförda. Ett av dem i Strömsund, ett annat hos Byggtjänst i Hoting, där gästföreläsaren Anders Bergman presenterade sitt arbete med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Strömsunds kommuns räkning.
– En av våra största utmaningar är den framtida kompetensförsörjningen. En annan stor utmaning är våra långa avstånd och de många små enheterna runtom i kommunen menade Bergman.

Ett annat inslag på mötet i Hoting var engcons grundare Stig Engström, som via länk gav sin syn på hur viktigt det är med eget engagemang och inte tro att kommunen ska lösa allt åt en.
– Det är viktigt med ett lokalt ansvar, vi får den kommun vi förtjänar, menade Stig. I referensgruppens arbete ingår det en del grupparbeten, där deltagarna själva får arbeta med utmanande frågeställningar. Detta är något som engagerar deltagarna och när allt sammanställs, visar det en stark vilja att utveckla förutsättningarna för ett välmående företagande i Strömsunds kommun.

Förankrad gameplan viktigt
Jämteborn är positiv till engagemanget och ser det som en viktig del av processen.
– Det är ingen mening att skriva en strategi som inte är förankrad hos dem den är till för. Målet med den nya strategin är att skapa en gemensam “gameplan” för näringslivsutvecklingen i Strömsund.
Patrik Jämteborns vision är att kommunen ska vara topp 100 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet inom 5 år och topp 50 inom 10 år.

Framåtblick
– Det är viktigt att lyfta fram allt det positiva som sker i Strömsund och att vara stolta över kommunens framgångar. Jämteborn ser fram emot att tillsammans med näringslivet skapa en framtid med goda förutsättningar för alla invånare i kommunen.

Text & foto: Sten Strömgren