Inflyttarfilm ska locka fler till Dorotea

Dorotea kommun satsar på flera fronter för ökad inflyttning. Bland annat har en inflyttarfilm skapats som ska sprida en positiv bild av hur det är att bo i kommunen.

Förra året gick Dorotea från att vara Sveriges näst minsta kommun till att vara den minsta. Därmed gick de förbi Bjurholm om den kanske inte så åtråvärda sistaplatsen.
Som för många inlandskommuner i norr har Dorotea under många år tappat i antal invånare. Att hitta sätt att vända den trenden är inte lätt, men med hjälp av projektmedel från Region Västerbotten så görs nu flera olika satsningar.
Gabriel Holmlund, näringslivsutvecklare, ska jobba halvtid som inflyttarlots och ska vara spindeln i nätet för kommunens arbete med inflyttning.
– Det är jättekul att det satsas på detta, särskilt när vi vet att kommunen inte har massa ekonomiska resurser utan hela tiden måste prioritera, säger han.
Under förra året påbörjade utvecklingsenheten arbetet med fokus på ökad inflyttning. Genom regionens projekt North Sweden Green Deal har en marknadsföringsfilm producerats med syfte att sprida bilden av Dorotea som en attraktiv kommun att flytta till.
– Vi måste bli mer synliga. Med filmen kan vi marknadsföra oss mot de målgrupper vi tror finns, dels i andra delar av Sverige, men även i andra länder, som Tyskland och Holland. Filmen är textad på engelska och tyska, säger Gabriel.

Satsningen på ökad inflyttning görs gemensamt tillsammans med tio inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län i projektet Move Up North. Tanken är att kommunerna tillsammans ska uppnå inflyttning och en hållbar kompetensförsörjning för både privata och offentliga arbetsgivare i hela regionen.
Projektet möjliggör inflyttarservice i varje kommun, som till exempel kan tillhandahålla information om hur arbetsmarknaden ser ut, hjälpa till med myndighetsärenden samt ge nyinflyttade stöd och lotsning till olika arbetsgivare.
Utöver att locka inflyttare jobbar Dorotea också med att få unga att se möjligheterna i sin egen kommun så de stannar kvar eller återvänder efter studier.
– Kontakterna mellan skolan och näringslivet ska bli tätare. Att få unga att upptäcka vilka företag som finns och att det finns många kvalificerade jobb här är en viktig del. Många tror att om jag ska bli till exempelvis ingenjör så måste jag flytta, men det finns sådana jobb här också, säger Gabriel.

Den nya inflyttarfilmen har skapats av kommunikationsbyrån Segel Produktion i Umeå utifrån idéer och inspel från politiker, företagare och allmänhet. Den fokuserar på alla möjligheter som finns i Dorotea, med jobb och näringsliv, med en aktiv fritid, med fjäll, skog och ett rikt föreningsliv.
Gabriel Holmlund hoppas att filmen ska ge stor effekt, men tror att det viktigaste skyltfönstret är de människor som redan bor och verkar i kommunen.
– En viktig del i det här arbetet är att alla som bor här ser sig som ambassadörer. Det räcker inte med en film eller att vi i kommunen jobbar för detta, alla har ett ansvar att skapa en positiv bild av hur det är att bo och leva i Dorotea så att vi tillsammans kan inspirera fler att flytta hit.

Text: Jens Larsson