Den samiska biblioteksbussen – till för alla

Några gånger per år besöker biblioteksbussen Julla Májja Dorotea kommun. På samiska nationaldagen gjorde bussen bland annat ett stopp utanför ICA i Borgafjäll.

Den rullande samiska kulturbussen Julla Májja har funnits sedan 2021. Bussen är ett samarbete mellan inlandets åtta bibliotek i Västerbotten och syftet är att nå ut med samisk kultur till platser där det annars är långt till ett bibliotek eller annan kulturverksamhet.
Linnea Johansson är kultur- och fritidschef i Dorotea. Hon berättar att varje besök av Julla Májja ser olika ut.
– Vi formar besöken från gång till gång och varierar var bussen gör sina stopp. Ibland har bussen med sig något teatersällskap eller en författare, säger hon.

Just denna gång, 6 februari på den samiska nationaldagen, besöktes fyra byar längs vägen mellan Dorotea och Borgafjäll. På den pedagogiska omsorgen i Borgafjäll bjöds barnen på tårta för att fira dagen, och det var högläsning ur den alldeles nya boken ”Hjälp mig!”. En bok av författaren Sophia Rehnfjell med text både på umesamiska och svenska.
– Alla kan ju inte samiska, men då läser vi både på svenska och samiska och så försöker vi byta ut vissa svenska ord, säger Linnea Johansson.
Julla Májja är ett projekt som sträcker sig fram till 2026 men tanken är att det förhoppningsvis ska bli en permanent verksamhet efter det. Projektet finansieras av Region Västerbotten tillsammans med sju av inlandskommunerna. Nu körs en tillfällig skåpbil, men med pengar från Kulturrådet är det på gång en större buss. I nuläget är det oklart exakt när den är på plats.
Nadja Grundström Fjellner är projektledare och den som kör Julla Májja.
– Biblioteksbussen är till för att stärka det samiska språket och den samiska kulturen. Som minoritet kan du vara ganska utsatt, men när vi kommer till skolorna så ser samiska barn något de kan relatera till, och deras klasskompisar får också större förståelse och kunskap kring deras kultur. Vi kan vara med och minska rasismen, säger hon.

Hon påpekar att bussen är till för alla, inte bara minoritetsbefolkningen.
– Vi har böcker och kultur både på svenska och samiska, så alla är välkomna. Vi tar kulturen ut till alla som bor långt från ett bibliotek, säger hon.

Marita Olofsson, biblioteksassistent på biblioteket i Dorotea, var den från kommunen som följde med Nadja och Julla Májja den här dagen. Hon tycker att satsningen är ett bra komplement till deras övriga verksamhet.
– För ett litet bibliotek är det inte så lätt att ha ett brett sortiment. Att få vara en del av detta och få ta del av den kompetens som finns kring samisk kultur betyder mycket, säger hon.

Text & foto: Jens Larsson