Dags för det årliga skoterrallyt i Hammerdal

Som brukligt var det dags för Joel skoterrally en lördag i mars med lagom kyla och vind. Starten går från Svartvikens idrottsplats och det var där skoter efter skoter dök upp. Årets upplaga skulle återigen göra stopp vid Ångeltjärn ute på Åskälen för förtäring och en del aktiviteter.

Den ena efter den andra av gamla skotrar radade upp sig. För att få delta i skoterrallyt krävs en veteranskoter eller en klassiker. Veteranskotrar ska vara minst 30 år gamla och klassiker ska vara minst 20 år gamla. Med fascinerad blick konstateras att en del skotrar verkligen gjorde skäl för beteckning veteran eller klassiker. Det var bland annat en skoter som inte hade några medar, där fick föraren ha skidor på sig för att kompensera för avsaknad av medar. Efter att ha lyssnat av hur pratet gick förstod undertecknad att det är en konst att köra en sådan skoter. En del skotrar var små till storleken vilket gjorde att när de åkte i väg mot Ångeltjärn såg det ut som när en vuxen lånar en leksaksbil av ett barn.

Något annat som också hör Joel skoterrally till är de skotrar som visserligen har tagit sig till start men som inte vill vara med på noterna när själva rallyt börjar. Det syntes både en och annan skoter som stod kvar vid startplatsen och där det diskuterades varför skotern inte ville starta. Att dra igång skotern med startsnöre kan ta några försök innan motorn startar.

I publiken som vinkade av skotrarna fanns ett par tyskar som hade varit uppe i Hammerdal tidigare och beskådat skoterrallyt och som planerade att åka och bese när ekipagen tog sig ut i skogen.
Det var hög stämning när det blev dags att köra i väg. Deltagarantalet beräknades till mellan 50 och 60 ekipage. Hur det gick när de tog sig mot Ångeltjärn framgår inte men att Joel skoterrally är populärt är det inte någon tvekan om. Nu är årets upplaga över och vi får vänta ett år till nästa skoterrally.

Text & foto: Ulrika Ganning