Färre nyfödda än på över ett halvt sekel i Strömsund

Antalet nyfödda fortsätter att minska i Sverige. I Strömsunds kommun var det över 55 år sedan det föddes färre barn än de senaste åren, visar ny statistik från SCB. Den totala folkmängden i kommunen minskade med 284 invånare.

I Strömsunds kommun föddes 75 levande barn under förra året. Det är lika många som året innan – och så låga födelsetal har kommunen inte haft sedan åtminstone före 1968.

– Vår nuvarande tidsserie över antal födda i Sverige börjar 1968. Man får gå ännu längre tillbaka i tiden för att finna år då det föddes färre barn i Strömsund, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Barnafödandet minskade i samtliga län och i 197 av Sveriges 290 kommuner under 2023 jämfört med 2022.

– Antalet nyfödda fortsätter att minska. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2003, och då var den totala folkmängden nästan 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Lovisa Sköld.

Räknat i förhållande till befolkningens storlek och sammansättning blir den nedåtgående trenden ännu tydligare. År 1999 var barnafödandet det hittills lägsta någonsin i Sverige: 1,5 barn per kvinna enligt det mått som kallas summerat fruktsamhetstal. I början av 2000-talet ökade barnafödandet fram till 2010, men därefter har det minskat.

Förra året hamnade barnafödandet under 1,5 barn per kvinna.

– Vi har statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka, och talet har aldrig tidigare hamnat under 1,5 barn per kvinna, aldrig varit lägre än under 2023, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

– Med andra ord: Antalet födda barn per kvinna i Sverige är det lägsta någonsin.

I Strömsunds kommun bor numera 11 113 personer. Det är en minskning med 284 personer, motsvarande 2,5 procent, jämfört med år 2022.

– Det är framför allt uflyttningen som gör att folkmängden i Strömsund minskar jämfört med året innan. 592 personer flyttade från kommunen medan 408 flyttade dit, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Källa: SCB