Invigning av mötescentrum på Turistinformationen i Gäddede

Lärcentrum finns i Jämtlands läns alla åtta kommuner. De är inriktade på vuxenutbildning och de har tentamenservice och studie- och yrkesvägledning. I Strömsunds kommun har det sedan länge funnits Lärcentrum i Gröna skolan i Strömsund. Den här mötesplatsen för studier och kompetensutveckling har nu en filial i Frostviken.

Den 14 februari invigdes det nyöppnade konferens- och mötescentrumet på turistinformationen i Gäddede. Samtidigt firades sammanslagningen av biblioteket och turistinformationen i Gäddede. Den nya konstellationen förbättrar tillgängligheten och ökar öppettiderna för både turister och lokalbefolkning. Klockan 18.00 höll landshövding Marita Ljung invigningstal.

I byggnaden på Storgatan 40 i Gäddede finns vid sidan av Lärcentrum, turistinformation och bibliotek också Länsstyrelsens Naturutställning, där man får en bra bild av Frostvikens kultur och natur. Naturutställningen har i år 30-års jubileum. Bakom byggnaden ligger även fjällparken där man kan lära sig mer om traktens växter.

Efter själva invigningen bjöds det på enklare förtäring och musik av bandet The Loosers.

Text & foto: Adrie Meijer/A3jorm