Tio nya vindsnurror i Tornäs ska bidra till Jämtkrafts framtidssäkring av elnätet

Trots en del motstånd så kvarstår planerna på en vindpark i Tornäs utanför Föllinge, och när Jämtkraft ska bygga om elnätet utgår de från att parken blir av och kan bidra med förnybar energi.

Redan 2015 utfärdades tillståndet till att bygga tio vindkraftverk i Tornäs, ett par kilometer söder om Föllinge. Bolaget TG1 Kraft, som är helägt av Eno Energy Sweden, planerar att bygga åtta snurror på kyrkans mark och två på privat mark.
Martin Hesselmark, vd på Eno Energy, anser att vind är helt avgörande för att säkra framtidens energibehov.
– Vindkraft är ett viktigt komplement till den vattenkraft som finns här uppe. När vindkraften går kan vi stänga dammluckorna och spara vatten, säger han.
Tanken är att parken ska bidra med förnybar energi när Jämtkraft framtidssäkrar elnätet i regionen. Idag går en luftburen elledning på 40 kilovolt mellan Kattstrupeforsen i Krokom och Näsaforsen i Föllinge. Den ska Jämtkraft byta ut till en ledning på 130 kilovolt, som den nya vindparken ska anslutas till.
– Vi för samtal med Jämtkraft, men det finns inte någon exakt tidsplan ännu, säger Hesselmark.
Det byggtillstånd som finns i Tornäs gäller snurror som är 200 meter höga. Men TG1 Kraft har velat öka höjden och bygga ytterligare 45 meter. Något som mött motstånd, både från politiker och ortsbor.
Av de politiska partierna i Krokom är det bara Socialdemokraterna som ställt sig positiva till en höjning.
– Bolaget kommer att få ut mer effekt om verken höjs och enligt alla rapporter så kommer vi att behöva dubbelt så mycket el framöver. Då är frågan var det ska tas någonstans ifrån när vi varken är sugna på att bygga ut vattenkraften eller se urangruvor i länet, säger kommunstyrelsens ordförande Maria Jacobsson (S) till Jämtlands Tidning.
Oppositionspartiet Jämtlands Väl Krokom är skeptiska till att parken ska byggas överhuvudtaget.
”Är kommunens önskan att sälja ut sig till utländska vindkraftsbolag som bara vill tjäna pengar, eller vill vi behålla våra invånare och även öka inflyttningen till Föllinge och Hotagsbygden?” skriver de i en insändare i Östersunds-Posten.
Efter att ändringsansökan om höjda vindkraftverk i höstas fick avslag hos kommunfullmäktige valde TG1 Kraft att dra tillbaka sin ansökan.
Martin Hesselmark beklagar att de inte fick tillstånd bygga högre.
– Jag tycker att det är ett huvudlöst beslut. När vi ändå ska bygga så är det ju bättre att nyttja det så bra vi kan. Om det ändå ska stå vindkraftverk där så gör det ingen skillnad om höjden är 200 eller 245 meter. Det är inget du ser från backen, säger han.
Enligt honom så påverkar inte avslaget bolagets planer. Parken kommer att bli av, men däremot önskar han att debatten kring och synen på vindkraft skulle kunna förändras.
– Vindkraft är inte farligt och jag tycker att debatten ofta är tråkig och hätsk och inte till gagn för någon. Jag kan förstå om folk reagerar, men vi behöver mer förnybar el. Dessutom är det väldigt enkelt att plocka ner en vindpark om den inte behövs längre.

Text: Jens Larsson