Strömsunds nya värmeverk på plats

Under januari 2023 togs första spadtagen för ett nytt fjärrvärmeverk på industriområdet i Strömsund och efter cirka ett års byggande, står det snart klart för att börja leverera värme till abonnenterna.
– Det har varit ett stort projekt och det känns bra att det äntligen börjar vara klart, säger Thord Engström, VD på Strömsunds energi AB som äger och driver värmeverket.

Det nya fjärrvärmeverket är efter några månaders testkörning och intrimning nu klart för slutbesiktning. Anläggningen som drivs av träbränsle/flis har en effekt om ca: 10 Megawatt och kommer tillsammans med fjärrvärmeverket mitt emot Strömsvallen (8 MW), fungera som de primära värmekällorna i Strömsunds fjärrvärmesystem. Värmeverket uppe vid hälsocentralen (3 MW) kommer fungera som backup vid extra kall väderlek eller om någon av de två andra behöver stoppas för service.
– Det gamla fjärrvärmeverket vid Strömsvallen byggdes 1982 och en stadig ökning av nya abonnenter gjorde att vi helt enkelt var tvungna att investera i ett nytt verk. Med det nya värmeverket behöver vi inte belasta de gamla värmeverken så hårt och så får vi bättre möjlighet att underhålla dem när det nya är fullt driftsatt, berättar Thord Engström.

Det nya fjärrvärmeverket är byggd med den senaste förbränningstekniken och det innebär också att det är så rena avgaser som det bara går att få.
– Det syns på den vita röken att det i stort sett bara är vattenånga som kommer ur skorstenen, säger Anton Olofsson som är driftstekniker på nya värmeverket.

Anton visar tillsammans med kollegan Tomas Ingelsson runt på 850 kvadratmeter stora värmeverket. Vi börjar där träflisen ligger i ett stort utrymme och där stora skrapor drar in flisen till en omrörare som luckrar upp flisen som sedan via ett transportband åker upp i en stor behållare. Med hjälp av sensorer skickas sedan signaler från pannan att den behöver mer bränsle och då släpper den stora behållaren i väg den mängd flis som behövs in till brännugnen. Då det gäller strömförsörjningen till det nya värmeverket, visar Anton på en fiffig funktion som kommer spara minska driftskostnaden.
– Det är en ORC-turbin, en typ av ångturbin som sätts i rörelse med hjälp från en del av varmvattnet från värmeverket. Den roterande turbinen driver sedan en generator som producerar 80% av den elektricitet som värmeverket förbrukar. Vi blir alltså till en stor del självförsörjande på el berättar Anton.

Styrningen av värmeverket sköts via en dator och Anton visar hur han kontrollerar och styr värmeverket med ett dataprogram. Via olika vyer kan han också följa upp hur mycket energi som förbrukas ända ner till fastighetsnivå.
– Här kan vi se om det exempelvis går ut onormala mängder värme på en fastighet alternativt om det är en läcka någonstans, berättar Anton medan han växlar mellan de olika vyerna.

Inom några dagar är det dags för slutbesiktning och när det och de sista justeringarna är gjorda, då kopplas nya värmeverket på för full drift och Strömsundsborna får en ännu tryggare värmeleverans från Strömsunds Energi AB.

Text & foto: Sten Strömgren