Räddningstjänsten ska stärkas i Borgafjäll

Jonas Hahlin, tf räddningschef, Tomas Appelqvist, styrkeledare och ordförande för Brandmännens Riksförbund, samt Olli Joenväärä, kommunchef, höll i informationsmötet om satsningen på räddningstjänsten.

Dorotea kommun har öronmärkt pengar för en satsning på räddningstjänsten i Borgafjäll. Planen är att dagens frivilliga räddningsvärn ska omvandlas till en så kallad RIB-station.

I många år har det frivilliga räddningsvärnet i Borgafjäll varit lite haltande. Nyrekryteringen har varit närmast obefintlig och det har inte gjorts några större fortbildningsinsatser för den styrka som finns.
Därför har Dorotea kommun nu beslutat att avsätta 700 000 kronor för att göra om det befintliga räddningsvärnet, med fri inryckning, till en station med räddningspersonal i beredskap, RIB.
”I dagsläget finns ingen som kan åka på larm i Borgafjäll under vissa tider på dygnet och vissa dagar i veckan vilket skapar en osäkerhet. Med den exploatering som sker i Borgafjäll är det nödvändigt att vidta denna åtgärd. Planen för Borgafjäll bygger på samma princip som man har i till exempel Vilhelminas fjällkårer: två personer i beredskap dygnet runt med möjlighet till fri inryckning för övriga”, skriver kommunfullmäktige i sitt beslut.

I början av januari hölls ett informationsmöte på byns fritidsgård. Ett 15-tal nyfikna var där för att lyssna.
Tillförordnad räddningschef Jonas Hahlin berättade om planerna.
– Förhoppningen är att vi ska få ett antal intresserade här i byn som vill vara med, och utifrån hur många det blir så skapar vi tillsammans en organisation.
Hur organisationen ska se ut är inte bestämt. Enligt Hahlin så finns det inga exakta ramar för hur RIB måste se ut. På mindre orter, liknande Borgafjäll, är det dock ganska vanligt att beredskapstiden är uppdelad veckovis, med jour sju dagar i följd.
– Men det är inget som säger att vi kommer att göra så i Borgafjäll. Det viktigaste är att vi hittar ett sätt som passar här och som utgår från de antal personer vi blir, säger han.
Under informationsmötet tillsattes en lokal arbetsgrupp, under ledning av kommunen och Jonas Hahlin. De ska arbeta vidare med frågan.
Jonas Hahlin hoppas att utbildning av den nya styrkan ska kunna sätta igång någon gång så snart som möjligt.
– Just nu har många fullt upp med skidsäsongen, så att sätta igång med utbildningar under vintern är svårt. Men fram mot sommaren hoppas jag att vi har en plan klar, säger han.

Text & foto: Jens Larsson