Ny delägare och utbyggd verksamhet är de frågor som är aktuella för Jämtlandsgården i dagsläget

Ett av företagen som präglar Hammerdal är slakteriet Jämtlandsgården, som ligger strategiskt
placerat längs E45 i utkanten av byn.

Bo Berg som är tillförordnad VD för Jämtlandsgården berättar hur planerna ser ut för slakteriet Jämtlandsgården i Hammerdal just nu. Sedan mitten av oktober är huvuddelägaren Delsbo slakteri med cirka 70% av aktieinnehavet. Delsbo slakteri är ett stort slakteri beläget mellan Ljusdal och Hudiksvall och de har alltså köpt slakteriet i Hammerdal för att på så sätt använda resurserna bättre, det vill säga transporterna för djuren blir koncentrerade kring Hammerdal respektive Delsbo. Det blir därmed både kortare och mer effektiva transporter för djuren. Dessutom har Jämtlandsgården och Delsbo slakteri sedan tidigare likheter i produktionen vilket gör det lättare att samordna verksamheterna.

På Jämtlandsgården märks inte lågkonjunkturen av. I takt med att slakteriet planerar att bygga ut stalldelen vilket beräknas ske under 2024 kommer det finnas plats för cirka 45 djur mot cirka 30 djur i dag. Det kommer framledes behövas anställas fler slaktare, och företaget ser gärna att slaktarna kommer från Hammerdal. Bo Berg förklarar att en person inte behöver vara utbildad slaktare när vederbörande börjar arbeta då de lär upp slaktare på plats.

De djur som slaktas på slakteriet idag är nötkreatur, lamm och får. Slakteriet är KRAV-godkänt, något som kräver en hel del för att en verksamhet ska bli godkänd som. Det som Jämtlandsgården är särskilt duktiga på, något som kallas ”återtag”, är att bonden äger djuren hela vägen vilket innebär att när slakt och styckning är genomförd får bonden tillbaka styckade delar och kan i sin tur sälja det till egen kundkrets. Det blir då fördelaktigt för både bonden och för konsumenten, som slipper fördyrande mellanhänder.

Jämtlandsgården och dess personal ser med tillförsikt an framtiden med positiva förändringar.

Text och foto: Ulrika Ganning