Praktisk naturkunskap ute i skogen

Nyalat Makuach, Aya Mihyddin, Rand Rummi och Hugo Jonsson.

Inom ramen för Naturskyddsföreningens rikskampanj ”Skogsdagarna” 16-23/9 så genomförde Vattudalens naturskyddsförening, i samarbete med Hjalmar Strömerskolan, en skogsdag för en klass naturvetare, och deras lärare Kristina Nord, i kommunens senaste naturreservat Per-Johansabodarna.

Syftet med dagen var att ge eleverna möjlighet att applicera sina teoretiska kunskaper ute i skogen samt att ge en förståelse för vilken fantastisk källa till avkoppling och rekreation skogen är. Under dagen bidrog bland annat fågelkännaren Tor Persson genom att dela med sig av erfarenheter från ett helt liv i fåglarnas värld. Han visade också på närvaron av den sällsynta tretåiga hackspetten genom det för fågeln karakteristiska ringmönstret på trädstammar förorsakat av födosök.

Vackert väder samt frågvisa och engagerade ungdomar gjorde skogsdagen till en härlig dag för såväl elever som arrangörer!

Text och foto: Bengt Strömstedt

Tor Persson visar på spår efter den tretåiga hackspetten.