Mer värme till Strömsunds invånare

Foto: Sten Strömgren

Strömsunds energi AB satsar för framtiden och bygger ett helt nytt och 850 kvadratmeter stort fjärrvärmeverk på Strömsunds industriområde. Det nya värmeverket ska stå klart vid årsskiftet 23/24 och är tänkt att klara att ansluta ytterligare 800–900 abonnenter utöver de 450 nuvarande.
1982 startades det första fjärrvärme­verket upp mitt emot Strömsvallen i Strömsund. Därefter byggdes ytterligare ett värmeverk upp vid Strömsunds hälsocentral, för att både fungera som backup vid driftsstopp på det ordinarie verket och som stöd om bister vinterkyla kräver extra effekt. I dagsläget försörjer dessa värmeverk cirka 450 abonnenter och nu pågår bygget av ett tredje och helt nytt värmeverk nere vid Strömsunds industricentrum.
– Det gamla fjärrvärmeverket vid Strömsvallen börjar vara uttjänt och en stadig ökning av nya abonnenter gjorde att vi helt enkelt var tvungna att investera i ett helt nytt verk, berättar Thord Engström, vd på Strömsunds energi.
Det nya fjärrvärmeverket på industricentrum kommer att ta över som det primära värmeverket och värmeverket uppe vid hälsocentralen kommer fortsätta fungera som extra tillskott. Det gamla fjärrvärmeverket mitt emot Strömsvallen blir kvar som ett reservverk och som personalutrymmen.
Nilssons Mark och Betong AB är generalentreprenör och Next Norr Entreprenad AB är den underentreprenör som driver bygget av Strömsunds nya fjärrvärmeverk. Utöver dessa entreprenörer sysselsätts flera ytterligare lokala och externa underentreprenörer. Det nya värmeverket byggs på Strömsunds industricentra och i slutet av januari 2023 påbörjades schaktning för grunden. I mitten av april var det dags för gjutning av plattan och fundamentet för skorstenen. I skrivande stund har det mesta av stommen rests och pannan har kommit på plats.
– Det har flutit på otroligt bra och Next Norr Entreprenad AB har drivit bygget helt planenligt, konstaterar Thord Engström.
Next Norr Entreprenad AB representeras av projektledaren Pelle Sommarback och han berömmer i sin tur alla underentreprenörer som varit inkopplade.
– Alla samarbeten vi har, från markjobben till montering av byggnaden och pannan, har verkligen fungerat bra, alla har ställt upp och huggit in där det har behövts lite extra insatser, säger Pelle Sommarback.
Det nya fjärrvärmeverket har en yta om cirka 850 kvadratmeter och kommer att få större kapacitet än nuvarande anläggningar. När det står klart kommer det finnas kapacitet att koppla på 800–900 abonnenter ytterligare, vilket är välkommet då intresset stadigt ökar för fjärrvärmen.
– Allt fler upptäcker hur bekvämt och tryggt det är med fjärrvärme. Det är dessutom tryggt prismässigt då elpriserna varierar som de gör, berättar Thord Engström.
Thord Engström poängterar även att det nya fjärrvärmeverket har den senaste förbränningstekniken och att det därmed är ett väldigt fördelaktigt alternativ miljömässigt.
Text och foto: Sten Strömgren

Här kan du se en film där Thord Engström och Pelle Sommarback berättare om Strömsunds energi AB och bygget av nya värmeverket.