Uråldriga boplatser med hällmålningar vid nutida besök i Fångsjön och Brattforsen

Väg till hällmålningarna vid Fångsjön. Foto: Länsstyrelsen Jämtland

Två unika platser med hällmålningar med älgfigurer är fina utflyktsmål i Strömsunds kommun. Både Fångsjön och Brattforsen vittnar om uråldriga boplatser och är härliga platser för besök.


Vid Fångsjön några kilometer öster om Strömsund hittar man hällmålning på en brant klippvägg och i år blir det ännu mer tillängligt då det byggs en ny brygga så att besökare kan att komma nära och kika på djurfigurer, förmodligen älg, och människofigurer.
Inte så långt från Brattforsen, som ligger utanför byn Täxan, finns det ytterligare hällmålningar att se, även där är det enkelt att komma fram till klippväggen via en plattform som är byggd i höjd med klippan.
Brattforsen har ett litet vattenfall och en gammal skvaltkvarn som står kvar på sin ursprungliga plats vid Vängelälven. Älven har dessutom en särskild historia eftersom den bildar en sällsynt bifurkation* mellan Faxälven och Fjällsjöälven.
Inger Kraft Etzler

*Om förgreningen gör att vatten leds till olika vattendrag eller när vattnet från en sjö rinner i två olika vattendrag kallas detta bifurkation. Oftast används begreppet bifurkation för ett vattendrag som startar vid ett vattendrag eller sjö och som har sin mynning i ett vattendrag eller sjö som tillhör ett annat vattensystem än det börjar vid. Den mest kända bifurkationen från en sjö med två utlopp är Vängelälven. Källa: SMHI