Positiv delårsrapport för Engcon – igen

- Jag är stolt över det arbete som Engcon gjort under året som gått och att det återigen uppmärksammas, säger Krister Blomgren.

Engcon i Strömsund, som tillverkar tiltrotatorer för grävmaskiner, fortsätter att öka sin omsättning med förbättrad lönsamhet. Det framgår av bolagets rapport för första kvartalet 2023.
Börsnoterade Engcon ökade nettoomsättningen med 55 procent till 691 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2022. Rörelseresultatet ökade med 118 procent till 198 miljoner kronor. Under första kvartalet förra året uppgick rörelseresultatet till 91 miljoner kronor. Orderingången minskade dock med 30 procent till 408 miljoner kronor vilket kan jämföras med 582 miljoner kronor motsvarande kvartal under 2022.
– Det beror på att förra året valde många av våra kunder att lägga stora beställningar eftersom det var brist på komponenter på marknaden och det fanns en osäkerhet kring hur de skulle påverkas av lågkonjunkturen. Nu är orderingången på mer normal nivå, säger Engcons ekonomichef Jens Blom.
Vd Krister Blomgren kommenterar rapporten bland annat med att Engcon stärker sin position i Norge genom att starta egen verksamhet via bolaget Engcon Norway A/S.
– Vi gick in i 2023 med en stark orderbok som kombinerat med hög produktionskapacitet och förbättrade leveranskedjor resulterade i en rekordomsättning. Vi ser fullt genomslag av prisökningar genomförda under 2022 och i kombination med stabiliserade materialkostnader genereras en stark bruttomarginal, säger han.
– Trots hög osäkerhet i omvärlden med bedömt lägre volymer kommande kvartal sänker vi inte takten i vårt arbete. Vi investerar enligt plan på våra tillväxtmarknader och ökar produktionskapaciteten vid vår fabrik i Polen.
– Det är viktigare än någonsin att bearbeta marknaden med deltagande på mässor, demodagar samt att samarbeta med slutkunder för att möta den framtida efterfrågan, summerar vd:n.
Tommy Norin