Kommunen anställde ungdoms­konsulent för att lyfta unga i Dorotea

Samling med diskussion kring bullfatet. Foto: Amanda Hansson.

DOROTEA (SGT) Som ett led i att ge unga människor inflytande i samhället och ta tillvara deras röster har Dorotea anställt en ungdomskonsulent. Det är resultatet av ett treårigt projekt, ”Youth Up North”, som avslutas i dagarna.
– Det har varit intressant och givande att vara med om att skapa en länk mellan unga och beslutsfattare. Jag har jobbat både för och med ungdomar. Projektet vände sig till unga mellan 13 och 25 år, så det har varit ett stort spann. Det har varit bra reaktioner, och vi har öppnat en ungdomsgård som har varit otroligt välbesökt, och det har tillkommit ett ungdomsråd. Ungdomar har uttryckt att de saknat ett forum där de kan framföra sina åsikter, säger Amanda Hansson, ungdomskonsulent i Dorotea kommun.
Hon är i förberedelserna för att just dra i väg till en avslutningskonferens där inlandskommunerna Arjeplog, Boden och Dorotea ska träffas för att utbyta erfarenheter.
Hur har det gått med arbetet att få till ett samarbete mellan kommunerna, civilsamhället, näringslivet och ungdomar? Hur kan ungdomar bidra till att skapa en mer levande landsbygd?
– Vi arbetar mycket med projekt och vill göra Dorotea mer meningsfullt för ungdomar så att de ser större möjlighet att stanna kvar. Just nu är arbetsmarknaden väldigt bra. Företagarna på orten är också väldigt aktiva, säger kommunalrådet Nicke Grahn.
Oliwer Karlsson är en av de överordnade projektledarna i Youth Up North och uttrycker stor glädje över vad som åstadkommits.
– Att kommunen valt att anställa en ungdomskonsulent är jättemäktigt. Det är roligt att se vad som kan göras på en liten plats och vad som görs för lokalsamhället, säger Oliwer Karlsson.
Kommunalrådet kommenterar detta och säger att kommunen ska försöka prioritera så det blir en fortsättning med en ungdomskonsulent.
– En ungdomskonsulent måste vara ung, komma ihåg hur det var att vara tonåring. Man kan ha jobbat ett tag, men efter familjebildning blir det ett annat läge. Youth Up North är ett av de bästa projekten vi haft! Ungdomsfrågor har kommit i centrum med projektet. Det har bildats ett ungdomsråd, något nytt för ungdomarna att engagera sig i. Det är begränsat vad en kommun kan göra, det är ungdomarna som bestämmer i slutändan om var de vill bo. Barn- och ungdomsminnen är viktiga för att kunna minnas sin uppväxt på ett positivt sätt, säger Nicke Grahn.
Arbete pågår i Korsele med att öppna ytterligare en mötesplats för unga, förutom ungdomsgården i Medborgarhuset. Projektet Youth Up North är en del inom Youth 2030 Movement med medel från Familjen Kamprads Stiftelse och Hugo Stenbecks stiftelse med syftet att stärka unga i glesbygd och med fokus på Norrlands inland.
– Ungdomsfrågor är prioriterade i kommunstyrelsen och nu har ungdomarna fått en plattform, konstaterar Nicke Grahn och tror att erfarenheterna kan delas också med andra inlandskommuner.
Inger Kraft Etzler.