Broarbeten drabbar affären i Norråker – Varutransporter tvingas till omväg på åtta mil

NORRÅKER (SGT) I åtta veckor kommer vägen upp mot Norråker att vara delvis stängd på grund av broarbetena vid Högnäsån och Kvarnån. Arbetet beräknas ta fyra veckor för varje bro, men ingen omledningsväg är i sikte. Nu måste boende och företagare ta vägen runt södra sidan Tåsjön, en omväg på cirka åtta mil.
– Att bygga tillfälliga omläggningar är lika dyrt som att byta broarna. Kostnaden är i tiomiljonersklassen. Det skulle bli både stort och komplicerat, stora massor skulle hamna i vattendraget. Vi har gjort många avvägningar, men även om det är stökigt så är det bästa alternativet ett stänga av vägen, säger Alexander Vengelin, projektledare hos Trafikverket.
– Vi har planerat med entreprenörerna och alla berörda. Räddningstjänsten kan åka på utryckning och larm och välja att åka från rätt håll. Länstrafiken är informerad och bussarna kommer att vända vid arbetsplatserna vid broarna. Vi har haft möten med kommunen och Hemtjänsten som har varit väldigt bra, de är lösningsorienterade, säger Alexander Vengelin.
Helt strandsatta blir inte befolkningen vid Kvarnån, även om det kan innebära en promenadväg på ungefär en kilometer då en privat omväg hålls öppen för cyklister och gångtrafikanter. Norråkers Handel drabbas dock hårt liksom skolbarnen i Norråker som får åka extra långt.
– Det blir stökigt med varutrans­porter och vi kan inte köra ut mat till pensionärerna i Kyrktåsjö. Det blir för kostsamt. Det är helt klart att vi tappar i försäljning på det här. Vi har många trogna kunder som stannar på väg till Borga, och de kommer inte hit nu. Personalen som bor på andra sidan broarna får problem och får köra runt hela sjön. Vi får försöka hitta lösningar under tiden. Det kommer ju att pågå ett tag. Dessutom, om brandkåren från Hoting ska åka till Norråker blir det en lång omväg runt sjön. Det räcker med en timmerbil så kan de inte mötas på vägen söder om sjön, säger Johannes Collin, Norråkers Handel.
Och tillägger dystert att hade detta skett någon annanstans i Sverige vid en stad då hade det hela löst sig med en väg förbi broarna.
Inger Kraft Etzler