Nu startar fibergrävning i Rossön

ROSSÖN (SGT) Nu är det slut med långbänken om fiber till Rossön. Den som aldrig tvivlat trots bakslag är Anders Bryntesson, som fanns på plats när Servanet informerade byborna om vad som är på gång. Servanet med Strömsunds kommun som en liten delägare tar över arbetet efter det misslyckade försöket av Spyke att gräva och koppla in fiber.
– Det är trots allt förvånansvärt få som hoppat av. Just nu är det 129 fastigheter anmälda. Det har varit en del turer, men nu ska det bli av, säger Tomas Isaksson från Servanet.
– Tredje gången gillt, konstaterar Anders Bryntesson om alla försök som gjorts tidigare både av Servanet, Telia och nu senast Spyke/Servanet.
I första fasen kommer centrala Rossön, grundområdet Rossön/Bodum som tidigare pekats ut, att få fiber och det blir mer grävjobb så snart tjälen gått ur marken. Tidplanen nu i vinter är att alla avtal ska klaras av med markägare. Trafikverket ska få säga sitt och var el- och avloppsledningar ligger ska kollas ordentligt.
– November-december 2023 ska det vara inkopplat i grundområdet. Fas 2 med ytterområdena ska kollas 2024. Förhoppningsvis finns det då möjlighet att söka stöd hos PTS. Det är långa avstånd som kräver stöd, säger Tomas Isaksson.
Det aktuella området begränsas i princip av broarna runt om i Rossön. 7000 meter har grävts, inte allt är bra gjort utan måste fixas igen, och det återstår 5000 meter att gräva.
Servanet intygar att det redan finns ramavtal med entreprenörer, vilket gör att man inte behöver börja från noll. Servanet ställde upp med en fyra man stark skara och kunde svara på frågorna både om rent teknisk art och om det praktiska jobbet med placering av fiberkabeln i marken och platsen på fastighetens husvägg.
Sista chansen att anmäla sig till fiberanslutning har inte gått. Efter den här omgången blir det avsevärt dyrare med anslutning, men efteranmälningar kan göras när grävningen påbörjats och en tid framöver.
– Rossön har visat sitt engagemang och vi sträcker ut handen så att flera kan ansluta sig, säger Tomas Isaksson.
– Det var ett projekt som har havererat, men det är i gång. Kommunen kommer att få tillbaka med ränta och har aldrig visat motvilja till att det ska slutföras, säger en glad Anders Bryntesson.
Inger Kraft Etzler