Ny utrustning och upprustade lokaler på skyttegymnasiet i Strömsund

Ilayda Tatli och Carl Bergman är glada över att skyttedelen har rustats upp vid gymnasiet.

STRÖMSUND (SGT) Strömsunds kommun har investerat 450 000 kronor i att eleverna vid skyttegymnasiet fått ett nytt elektroniskt markeringssystem som används i den praktiska undervisningen.
Skyttegymnasiet som är en del av Hjalmar Strömerskolan har funnits i Strömsund sedan 1981 sedan Jonas Lindberg, aktiv inom ortens sportskytteklubb, tyckte att det borde finnas en utbildning för pistol- och gevärsskyttar i kommunen.
– I utbildningen är vi inriktade på de sommarolympiska grenarna i skytte, pistol och gevärsskytte, säger Niklas Engström som är skyttelärare tillsammans med Marie Martinsson.
Utbildningen har ett nationellt intag som gör att elever från hela Sverige kan söka till skyttegymnasiet och under innevarande läsår har utbildningen sju elever. De läser vid något av de 14 program som finns vid Hjalmar Strömer skolan där skyttedelen belägen i Strömerhallen är ett tillval.
I april 2021 utbröt en mindre brand i Strömerhallen. Köket blev mer eller mindre totalförstört och blev sedan renoverat.
I samband med det fick även klassrummet intill en ansiktslyftning och det genomfördes också en renovering vid elevboendet Sörgård. Utöver den renovering som gjordes fick Skyttegymnasiet ett nytt markeringssystem till skyttehallen i Strömerhallen för att skjuta på 25 och 50 meter.
– Tavlorna mäter av skotten med laser och skottets placering syns på en skärm vid skytten, systemet gör det möjligt att följa skyttarna via Internet både på träning och tävling. Det nya markeringssystemet är detsamma som används på internationella mästerskap och är en klar uppdatering från det gamla från sent 1990-tal, säger Niklas Engström.
Han uppger att investeringen i markeringssystemet handlar om 450 000 kronor och har finansierats av Strömsunds kommun.
Eleverna år glada över den satsning kommunen gjort för att de ska få bästa möjliga förutsättningar.
– Det ska bli fantastiskt att skjuta på det nya markeringssystemet så fort jag får mitt nya gevär. Så kul att just vi fått så mycket nytt, säger Carl Bergman, gevärsskytt från Charlottenberg, som får medhåll av Ilayda Tatli, pistolskytt från Dorotea. Båda går i årskurs tre vid Hjalmar Strömerskolan.
Tommy Norin