Strömsunds ridklubbs verksamhet hotas av höga elräkningar

Michaela Skoglöf är en av tre anställda som arbetar vid ridskolan tillsammans med chefen Caroline Karlsson.

STRÖMSUND (SGT) Aviserade dryga elräkningar i vinter. Det hotar Strömsunds ridklubb som planerar att kallställa ridhuset. – Vi är bekymrade. Det kommer att bli kännbart, säger ridskolechefen Caroline Karlsson.
Strömsunds ridklubb har verkat i kommunen sedan 1984.
– Det började ute på Öhn, sedan flyttade klubben till Risselås. Sedan, 1999, byggde Strömsunds kommun den anläggning vi har nu. Kommunen ägde den fram till för åtta-nio år sedan då vi tog över den själva, säger ridskolechefen Caroline Karlsson.
Klubben har 140 medlemmar där ett 70-tal rider under varje vecka och där det erbjuds ridlektioner. Elva hästar finns i stallen plus sex hästar som ägs av medlemmar som hyr stallplatser.
Caroline Karlsson berättar att klubben med tre anställda omsätter drygt två miljoner kronor per år. Fram till 2021 fick klubben bidrag från Strömsunds kommun med 250 000 kronor per år.
– Förra året förhandlade vi med kommunen om höjt bidrag och fick upp stödet 150 000 kronor per år till nu 400 000 kronor, uppger hon.
Resten av intäkterna handlar bland annat om stallhyror och medlemsavgifter.
– Vi har också en del sponsorstöd men det är inte så mycket, säger ridskolechefen, som nu aviserar dystra tider och det handlar om kostnaden för el.
– När ridhuset byggdes drogs det in direktverkande el, vilket har visat sig bli dyrt. Under perioden december 2021 till och med mars i år hade vi el- och värmekostnader för 35 000 kronor per månad. Nu har det aviserats att elen blir 25 procent dyrare, vilket gör att kostnaden kommer öka med 9 000 kronor per månad, och det har gjort oss väldigt oroliga, säger Caroline Karlsson.
Med det skulle ridklubben hamna på en månadskostnad på drygt 44 000 kronor under den kommande vintern.
Hon berättar att klubben har tittat på alternativet att dra in bergvärme, men att det skulle bli för dyrt.
– Däremot installerade vi år 2017 solpaneler där vi fick bidrag från Riksidrottsförbundet med 700 000 kronor och där vi själva lade in 200 000 kronor, redovisar Camilla Karlsson.
Det har förstås bidragit till att förbättra läget, men nu aviserar hon att de befarade höjda energikostnader gör att klubben planerar att kallställa den gigantiska ridhallen.
– Vi kommer inte att dra ned på verksamheten. Hästarna fryser inte men det kommer instruktörerna och de som rider att göra. Det handlar om att klä sig varmt, säger ridskolechefen.
Hon säger att inför vintern måste ridklubben köpa in extra salt som ska läggas i ridhuset för att inte marken ska frysa och det medför också en extrakostnad.
Caroline Karlsson säger att förmodligen kommer ridklubben att återigen kontakta kommunen om att påtala problemet.
– Men vi får se hur det går med tanke på att vi fick höjt stöd förra året, säger hon.
Hon betonar att det dystra läget inte påverkar klubbens tävlingsverksamhet som handlar om både hopp- och dressyrtävlingar och som mest genomförs under vår och sommartider.
Kommunalrådet Susanne Hansson (S) säger att ”för att vi ska kunna hantera en ansökan om bidrag behöver kommunstyrelsen få in en ansökan från ridklubben”
Text och foto: Tommy Norin