Engcons ägare satsar miljoner i inflyttningsprojekt

Engcons ägare Stig Engström satsar nu miljoner ur egen ficka för att hjälpa till att öka inflyttningen till Strömsund.

STRÖMSUND (SGT) Engcons huvudägare, Stig Engström vill nu satsa miljoner på att öka inflyttningen till Strömsund. Därför vill han ur egen ficka lägga 5-10 miljoner för att bygga upp attraktiva boenden som kan locka människor att flytta till orten!
Det var i samband med att moderaterna genomförde ett företagsbesök på Engcon som frågan kom upp.
Stig Engström lyfte då behovet av fler byggklara markområden och attraktiva bostäder för att underlätta inflyttning och rekrytering av arbetskraft.
Simon Högberg är oppositionsråd och ordförande för moderaterna Strömsund.
– Det här är ju frågor vi dryftat tidigare i inom kommunalpolitiken. När nu en drivande privat kraft tänker i samma banor och är villig att satsa pengar, då måste vi se till att inte bromsa utan att hjälpa till, säger han.
Moderaterna kommer nu att göra vad de kan för att planerna ska bli verklighet.
– Jag har länge funderat på detta men det är svårt hitta bra strandnära tomtlägen kring Strömsund, konstaterar Stig Engström.
Det finns människor som vill flytta till Strömsund men att bo i lägenhet är inget som lockar. Det man söker är tomter med sjöläge.
Det han nu är villig att göra är att köpa mark och stycka av ett tiotal tomter. Eventuellt också att bygga ett visningshus.
Det finns sjönära mark mellan Rotnäset och mot byn Strand, norr om Strömsund som han tror kan vara intressant.
Problemet där är att det är många markägare, men det tror han går lösa.
– Jag har ju ekonomiska möjligheter.
Tanken är att erbjuda byggklara tomter och att jag också hjälper till med en del av finansieringen av villorna, säger han.
Bankerna vill ju ogärna ställa upp med full finansiering på hus, inte ens om det gäller strandtomter i Strömsund.
Engcon har alltid behov av att anställa personal och eftersom det är ett expansivt företag ökar hela tiden behovet.
Stig poängterar dock att detta inte bara ska vara för engconanställda.
– Som företagare på orten ser jag det viktiga i att vi kan erbjuda bra boenden till alla som vill flytta hit.
Han räknar med att kostnaden för hans del landar på mellan 5-10 miljoner.
– Eftersom det finns intresse hos de lokala partierna jobbar jag vidare, konstaterar Stig Engström.