Fiber i Rossön drar ut på tiden
– fiberföretaget skyldigt miljonbelopp

Richard Persson, förvaltningschef för teknik och service i Strömsunds kommun menar att Zpyke denna vecka ska börja betala ett vite till kommunen på cirka 130 500 kronor i veckan.

ROSSÖN (SGT) I december 2020 gav Strömsunds kommun bolaget Zpyke AB uppdraget att gräva fiber i Rossön för 4,5 miljoner kronor. Men än har inga hushåll blivit uppkopplade och bolaget är skyldigt stora summor för bland annat outbetalda löner och personalboende. – Zpyke har misskött sitt uppdrag, säger Anders Bryntesson från Rossöns samhälls- och företagarförening.
I Rossön är det företaget Zpyke AB som har upphandlat med Strömsunds kommun om att gräva fiber i Rossön. Det har inkommit 132 intresseanmälningar, men hittills har inget hushåll blivit uppkopplat. Zpyke ligger inte bara efter i tidsschemat, bolaget är skyldiga stora summor pengar, bland annat i outbetalda löner till underentreprenören samt till RSMH i Backe för personalboende. Enligt avtalet med Strömsunds kommun får Zpyke betalt först när hushållens fibertillgång är klar att användas.
– Egentligen skulle allt ha varit klart i oktober. Bolaget har inte haft pengar rullande under projektet, det är det problemen bottnar i. Vi som underentreprenör har krigat för att Rossöborna ska få fiber, det är vi som har funnits på plats och fått ta kritiken. Till slut har vi fått säga som det är. Det är så dåligt skött och har nästan varit konkurshotat, säger Lars Borgh, underentreprenör åt Zpyke.
På grund av tjälen tar nu grävandet dubbelt så lång tid och kommer kosta mer pengar. Under tiden har Zpyke inte kunnat betala en hel del fakturor, vilket har gjort att Lars och hans anställda, mellan fyra och sex stycken personer, saknar lön för flera månader.
– För mig som arbetsgivare har det varit kaosartat. Jag personligen har fått ut två löner sen maj månad. Jag har inte haft några pengar alls för november, jag har inte haft råd att åka hem och hälsat på familjen som bor 16 mil bort. Jag fick låna pengar privat för att kunna köpa julklappar och tanka bilen. Jag har inte satt en spik i huset som jag skulle renovera.
Efter sju år som egenföretagare har Lars plötsligt skatteskulder, arbetsgivaravgifter som han inte kunnat betala. Allt för att Zpyke inte har betalat sin underentreprenör. Han har fått ringa både banken och Skatteverket och be om mer tid på fakturorna.
Jättendalsföretaget Zpyke grundades 2019 och har minst en betalningsanmärkning enligt Kreditrapporten. Omsättningen var enligt den senaste årsredovisningen 4 292 000 kronor med ett positivt resultat på 18 000 kr. Enligt Anders Bryntesson från Rossöns samhälls- och företagarförening, som är en av de drivande i att få fiber till Rossön, har Zpykes delägare gått in med ägartillskott två gånger på 300 000 kronor respektive 500 000 kronor.
– Grabbarna från underentreprenören hade ställt krav och var på väg härifrån. Men då fick de ut en del av kapitalet. Grabbarna som är här och gräver är lojala mot oss som tecknat sig för fiber, säger Anders Bryntesson.
Enligt avtalet mellan Zpyke och Strömsunds kommun skulle projektet vara klart sista december 2021, men eftersom bolaget ligger efter kommer de krävas på vite. Enligt avtalet mellan kommunen och Zpyke är priset för varje ansluten fastighet 29 960 kronor, och för varje fastighetsinstallation är priset 3 000 kronor. Det är 132 fastigheter som har anmält sig för fiber. Har arbetet inte utförts innan 31 december ska vite utbetalas varje vecka med start första veckan i januari 2022. Vitet är tre procent av projektvärdet, vilket utfaller till ungefär 130 500 kronor per vecka.
– I dagsläget pågår inga förhandlingar mellan Strömsunds kommun och Zpyke gällande färdigställandetiden i projektet, säger Richard Persson, förvaltningschef på teknik- och serviceförvaltningen
I Backe har Tore Hansson, ordförande för RSMH Fjällsjö, hyrt ut boende till Lars Borgh med personal. Zpyke är skyldiga RSMH runt 100 000 kronor enligt Tore.
– Första fakturan var i maj, men inte ens den betalade dem i tid. Nu är de skyldiga för oktober, november och december. De hyr två hela våningar, inklusive vårt allrum, berättar Tore Hansson.
Dessutom ansökte Zpyke för sent om tillstånd från privata markägare och Trafikverket. Zpyke fick projektet i december 2020 när kommunfullmäktige öronmärkte 4,5 miljoner till fiber i Rossön. Först i mitten av oktober fick bolaget tillstånd av Trafikverket. Men byggstart var enligt avtalet första veckan i maj.
– Zpyke har inte varit transparenta och talat om hur saker och ting ligger till. Om man tar på sig ett projekt mot en uppdragsgivare, förhandlar fram ett förskott för att kunna komma igång, anställer folk, kan inte debitera uppdragsgivaren förrän kunderna är uppkopplade, och dessutom måste ha en buffert själv – och dessutom misskött sig så att man inte har ansökt om tillstånd från Trafikverket för grävning… Då blir det mer minus än plus, säger Anders som känner sig sviken.
– Jag började förstå att Zpyke svängde sig med ord när de i somras började med tomtschaktning, torrmonterade och la in rören, utan att ha tillstånd från kommunen, för gator och från privata markägare. Allt det hade Zpyke missat. Helt plötsligt tystnade allt och de kunde inte gräva mer, menar Anders som beklagar det som hänt.
Både Anders och Lars uppger att Zpyke har haft vad Lars kallar för köpa-tid-möten där Zpyke har sagt till Strömsunds kommun att det “gått bättre än det gått”.
– Och så kommer kommunen och kollar och ger oss skit för att vi inte kommit längre. Zpyke har aldrig varit på plats och frågat oss hur det går.
Men att Rossöborna kommer att få sin fiber är både Anders och Lars övertygade om.
– Det kommer bli fiber. Den det ska grävas 12 500 meter och man har grävt 5000 meter, då förstår du hur mycket tjälad mark det behöver grävas i, säger Anders.
I början av det nya året kommer en extern grävfirma för att säkerställa att vintermarken inte utgör hinder för fibergrävningen.
– Innan slutet av januari kommer halva Rossön ha fiber. Vi är kvar och krigar tills sista kunden blivit inkopplad, säger Lars Borgh.
Anna Westerberg