Säpo övervakar sex terror­klassade personer i Strömsund
– samarbetar med hemlig grupp inom kommunen

Anneli Svensson, kommundirektör, har ingen aning om att Säpo övervakar enskilda terrorklassade individer som anses vara ett hot mot rikets säkerhet. Trots att både radikaliseringen av unga och den i kommunen rotade våldsbejakande extremism är ett rikskänt problem.

STRÖMSUND (SGT) Enligt flera av varandra oberoende säkra källor rör sig Säpo i Strömsunds kommun regelbundet flera gånger i månaden. Orsaken är den redan tidigare kända miljö av våldsbejakande islamism och den radikalisering av unga som finns i kommunen.
Säpos lista med namn på de i kommunen sex terrorklassade personerna har överlämnats till en hemlig inre samverkansgrupp mellan kommunen, kommunpolisen och säkerhetspolisen. Enligt källor är det Elisabeth Lindholm, enhetschef Resurscentrum integration och samordnare mot våldsbejakande extremism, som leder gruppens arbete. I gruppen ingår personer från Vård- och socialförvaltningen samt kommunpolisen.
Med på listan finns bland annat David Idrisson, som dömdes och friades 2019 för förberedelse till terroristbrott. Han har avtjänat sitt sex månader långa straff för terrorfinansiering. Dessutom anmäler Idrisson sig till polisen regelbundet.
Utanför det konkursparti som Idrisson köpte i centrala Strömsund rör sig civilpoliser regelbundet. Där har det gjutits golv och väggar har isolerats.
– Jag kan inte förstå hur kommunen kan ge en terrordömd person bygglov, menar en av källorna.
– Jag kan inte uttala mig om det, svarar samordnare Elisabeth Lindholm på frågan om vilka extrainsatta åtgärder kommunen har infört mot de specifika terrorklassade individerna. Hon tillägger:
– Men vi har ett pågående förebyggande arbete mot radikalisering och extremism rent generellt.
Även socialförvaltningen ska ingå i den hemliga arbetsgruppen.
– Det ligger i sakens natur att alla delar i arbetet mot våldsbejakande extremism inte är kända hos alla anställda eller alla förvaltningar, menar Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef för Vård- och socialförvaltning. Även hon berättar om kommunens generella arbete mot extremism och radikalisering.
– Vi har ett pågående arbete och ett samarbete med polismyndigheten och Säpo. De exakta delarna kan jag inte beskriva närmare, på grund av sekretess.
Gudrun hänvisar till kommundirektören Anneli Svensson.
– Det vet jag ingenting om, jag har aldrig hört talas om en sådan lista och det är dagens sanning, utbrister Anneli Svensson när tidningen når henne för en kommentar. Hon tillägger:
– Det är klart att vi samarbetar med Säpo, de har ansvar för att ha en dialog med kommuner ur säkerhetspolitiskt läge, det har försiggått under alla år. Det låter jättekonstigt och oprofessionellt från Säpos sida att gå ut med listor.
Enligt källorna finns det ingen tvekan att kommundirektören känner till den hemliga gruppen.
– Men det är enklast att säga att man inget vet, menar en av källorna
Nätverket i Strömsund var mycket större innan mordförsöket på den uzbekiska imamen Obidkhon Sobitkhony 2012. Efter mordförsöket splittrades gruppen och många valde att flytta.
– Men de radikala krafterna blev kvar i Strömsund, säger källan.
Exakt hur stor gruppen i Strömsund är i dagsläget är svårt att svara på.
– De yngre växer ju upp, men Säpo har bra koll på dem, menar källan.
Enligt Elisabeth Lindholm har kommunen en väl fungerande kärnverksamhet för att kunna plocka upp signaler på radikalisering, särskilt i skolmiljö.
– Pedagogerna lär sig uppmärksamma signaler och fånga upp de som riskerar eller redan har radikaliserats.
Vad gör man som lärare om man ser sådana signaler?
– Man kan kontakta bland annat mig direkt, så tar jag frågan vidare.
Hur vanligt är det att barn radikaliseras i Strömsunds kommun?
– Det är svårt att säga. Jag försöker jobba bort mig själv så att man i skolmiljö kan hantera frågorna själva.
Men du sa ju att de kan kontakta dig direkt?
– Ja. Jag kan inte säga hur vanligt det är. Men det finns en våldsbejakande islamistisk miljö i kommunen. Som kommun är det inte vårt uppdrag att hålla extra koll på terrorklassade individer. Vi jobbar med samverkan, säger hon.
En av källorna uppger att Säpo gjort dessa täta regelbundna besök till kommunen ända sedan David Idrisson blev frisläppt från fängelset, och att kommunen samarbetat med Säpo i frågan sedan dess. Källan uppger:
– Det är ett väletablerat samarbete där samordnaren mot våldsbejakande extremism leder gruppen och där kommunpolisen också ingår.
Anna Westerberg