För Gäddedes farmaceut betyder kunderna allt
– Oro för nedstängning efter ändrade öppettider

Gunilla Swanström, apotekare på Fjällämmeln i Gäddede oroar sig för att ha mindre tid till sina kunder efter de ändrade öppettiderna. – Apoteket har en stor inverkan på människors välmående, säger hon. Foto: Pressbild

GÄDDEDE (SGT) Apoteket Fjällämmeln i Gäddede öppnar två timmar senare varje dag i ett test fram till mars månad. Sedan ska utvärdering ske bland annat med hjälp av kunders åsikter, men någon plan för den delen av utvärdering finns inte. Farmaceuten Gunilla Swanström oroar sig främst för att hennes tid med kunderna begränsas. Det funkar annorlunda i glesbygden, det är svårt att se det från ett storstadsperspektiv, menar Gunilla.
Från och med den 17 januari dras öppettiderna på apoteket Fjällämmeln i Gäddede ner med två timmar per dag, enligt ett beslut som togs i höstas.
– Det var den bästa kompromissen, för jag ville inte ha stängt en dag i veckan, det drabbar kunderna, berättar farmaceuten Gunilla Swanström.
För henne betyder kunderna mycket, och har gjort det genom hela hennes karriär.
– Jobbet är väldigt givande och meningsfullt, jag tycker om att få hjälpa människorna och att få kunderna att må bättre.
Som farmaceut i Gäddede har Gunilla också jobbat närmare vården än man gör i större orter. Hälsocentralen ligger vägg i vägg.
– Det gör att vi kan hjälpas åt med vården. Jag kan skicka en kund in till läkaren, som sedan kommer tillbaka med ett recept. Man får snabbt ett kvitto på att man hjälpt någon.
Det är just omsorgen över kunderna som gör att Gunilla oroar sig över de ändrade öppettiderna. Det är många som förlitar sig på Fjälllämmeln som närmaste apotek.
– Det finns inte alltid läkare på plats, vilket gör att apoteket har en ännu större betydelse för människors välmående, säger Gunilla som har oroat sig för risken att apoteket ska stängas helt sen hon började som farmaceut.
– Känslan av att det inte skulle finnas ett apotek här skulle vara jättejobbig. Det finns en risk med att dra ner öppettider.
Öppettiderna dras ner på prov i tre månader. Istället för att öppna 09.00 ska man öppna 11.00. De två timmarna kommer Gunilla att jobba med apotekets e-handel.
– Om det uppstår något akut sitter farmaceuten på plats och kan ge ut medicin, berättar Ida Bertilsson, regionchef i mellersta Norrland.
Ida berättar att i mars månad ska man utvärdera hur kunderna och hälsocentralen upplevt öppettiderna. Men någon plan för hur utvärderingen gentemot kunderna ska gå till känner hon inte till.
– De kan ringa in till vår centrala kundtjänst som tar emot deras synpunkter. Om en kund från Gäddede skulle ringa in till vår centrala kundtjänst får vi ta del av den informationen, menar Ida.
Det är inte första gången apoteket tummar på öppettiderna för Fjällämmeln. År 2021 stängde man ner varje torsdag i ungefär en månad. Orsaken då liksom nu är ett minskat kundunderlag på grund av pandemin och stängda gränser för den norska gränshandeln.
– Det är lätt att tro att jag ändå behåller samma kunder om öppettiderna dras ner, men det funkar inte så i glesbygd. Kommer norrmännen för att handla och apoteket är stängt väntar de inte några timmar, då åker de. Det är svårt för storstäder att förstå glesbygden, säger Gunilla.
Läkarmottagningen öppnar klockan 08.00, tre timmar innan apotekets nya öppettider. Skulle något akut hända kan det vara svårt för en kund att vänta flera timmar på sin medicin.
– Behöver man penicillin blir det knöligt, för det behöver man samma dag. Det är inte alla som har tid att vänta, så kanske en effekt blir att lokalbefolkningen flyttar sina läkartider till senare under dagen. Men många äldre vill ha sina ärenden gjorda på morgonen innan det kommer folk, menar Gunilla.
Regionchefen Ida Bertilsson menar att det kan vara en framgångsfaktor att kunna dra ner på öppettiderna och låta farmaceuter i glesbygden istället jobba med e-handeln .
– Det här är inte permanent, när vi slipper pandemin blir det ett annat läge igen, men det är ett bra sätt att ha kvar våra apotek i glesbygd, säger Ida och fortsätter:
– Det blir ett lokalt apotek som får in försäljningen och lönsamheten till viss del. Nu ser det inte ut så i Gäddede eftersom man inte skickar ut leveranser från det apoteket. Men i tider när volymerna sviker vårt lokala apotek är det positivt för det lokala apotekets lönsamhet att låna ut farmceutens personaltimmar till e-handel.
Fjällämmeln går minus även utanför pandemitider, men bolaget är statligt och det finns glesbygdsstöd, apotek som går plus skulle kunna kompensera för landsbygdsapotek som går sämre, önskar Gunilla.
– Det är styrkan med ett statligt företag, säger hon.
Gunilla har lärt känna sina kunder från vaggan till graven.
– Man vet vad de har för behov och vill att det ska gå smidigt för dem. Därför är det jobbigt att dra ner på öppettiderna.
Anna Westerberg