Försäljningen av fastigheterna i Backe uppskjutet – beslut i kommunfullmäktige

Pia Abrahamsson, Eva Holmgren, Svante Westin och Margareta Mårtensson vill att kommunen säljer allmännyttan i Backe. – Det är politiskt fulspel, de vill döda motståndet genom att återremittera ärendet, säger Svante som hade hoppats på ett klart besked på dagens kommunfullmäktige.

STRÖMSUND (SGT) Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om försäljningen av fastigheterna i Backe.
– Det är politiskt fulspel. De vet att det finns motstånd i rummet och ville döda det, säger Svante Westin, vd för Fjällsjö AB, bolaget som vill köpa bostadsbeståndet.
I Virveln, sammanträdessalen i Folkets hus i Strömsund, var åhörarplatserna fyllda under kommunfullmäktige. Det var många som ville närvara när det skulle beslutas om försäljningen av det kommunala fastighetsbeståndet i Backe. Det var också många som blev snopna när Socialdemokraternas ordförande Susanne Hansson föreslog att ärendet skulle återremitteras, och övriga ledamöter röstade igenom förslaget.
– En försäljning av allmännyttan är oåterkallelig, vi behöver mer tid, sa Susanne, när hon som ordförande tog ordet i frågan.
– Det känns snopet, säger Margareta Mårtensson, ordförande för Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid. Hon fortsätter:
– Men saken är inte avgjord än. Hela byn vill ju köpa fastigheterna tillsammans.
Eva Holmgren, Havsnäsbo som helhjärtat stöttar Backebornas engagemang i bostadsfrågan var besviken.
– Jag blir fruktansvärt arg när politiker kör över medborgare på det här sättet. Det finns en väldig vilja hos Backeborna. De förtroendevalda har glömt att de är folkets röst, säger Eva Holmgren.
Svante Westin, vd i Fjällsjö AB, det bolag med särskild vinstbegränsning som vill köpa bostäderna.
– Vi har hamnat i ett moment 22. Vi kan inte agera så länge vi inte vet om vi får köpa bostäderna eller inte, säger Svante Westin.
Backeborna hade hoppats på ett positivt besked.
– Vi vill kunna diskutera tillsammans med politikerna. Jag vill att de tar till sig frågan om underhållet som måste göras på bostäderna, och tittar på frågan igen med nya ögon.
Innan sammanträdet inleddes togs allmänhetens frågestund upp på agendan. Den allra första frågan gällde bostäderna i Backe. Det var Svante Westin som tog ordet:
– Hur ställer sig Socialdemokraterna till det eftersatta underhållet i Backe? Fönster, stammar, kök och badrum som inte har bytts ut på 60 år har nått slutet på sin livslängd, vad planerar ni att göra?
Bengt Bergqvist (S), ordförande i kommunens allmännyttiga företag Strömsunds hyresbostäders (SHB) styrelse svarade på Svantes fråga:
– Vi underhåller i den takt där behov uppstår. Vi renoverar inte fönster på 40-årsdagen, utan när vi bedömer att det behövs. Vi följer en ganska normal åtgärdsmetod och ett professionellt företag har värderat bostäderna. Vi har ingen anledning att göra någon annan bedömning.
– Jag fick inte svar på min fråga, protesterade Svante.
– Det här är inte en debatt. Du fick det svar som gavs, sa Elisabeth Lindholm, ordförande för kommunfullmäktige.
Utanför sammanträdessalen uttrycker Backebon Pia Abrahamsson sitt missnöje:
– Det var ett blaha-blaha-svar. Inte konstigt att det finns politikerförakt, sa Pia.
– Typiskt politikersvar, de pratar men säger inget, menar Eva Holmgren.
– Beslutet att återremittera ärendet är politiskt fulspel, menar Svante Westin. Han fortsätter:
– I den andra värderingen som SHB lät göra finns en reservation där värderingsföretaget reserverar sig för eftersatt underhåll. Det måste utredas och det kan vi inte göra förrän vi vet om vi får köpa husen. SHB har själva köpt fastigheter där de prutade ner priset på grund av eftersatt underhåll.
Svante upplever att frågan hamnat i ett dödläge.
– Vi kan bara avvakta och försöka få ett samspel med de politiska partier som vill stötta oss.
Text och foto: Anna Westerberg