Lars Jensens lada kapades mitt itu – Trafikverket svarar på kritiken: Det är ett misslyckande

Den av Trafikverket kapade ladan. – Vill man inte ha statens erbjudande om ersättning får man vända sig till Mark- och miljödomstolen, eller engagera sig politiskt och få till en lagförändring.

STRÖMSUND (SGT) Lars Jensens lada stod i vägen för cykelvägen och blev kapad mitt itu. David Ring är den markförhandlare som haft kontakt med både Pernilla Persson och Lars Jensen. David menar att det har förekommit vissa missförstånd tidigare på nyhetsplats.
– Lars Jensen blev erbjuden mer än 15 000 kronor för ladan. Ladan är enligt ett oberoende värdeutlåtande värderad till 25 000 kronor, så det blir 31 225 med schablonpåslaget på 25 procent. Påslaget är lagbestämt och erbjuds som plåster på såren. Lars Jensen har fått ett ersättningsförslag på totalt 86 900 kronor, inklusive 25 procents påslag. Han kommer även att bli ersatt för bland annat försvårad förbrukning och förlorat EU-stöd, säger David Ring och fortsätter:
– Vi inledde en dialog med Lars Jensen om ladan i mars. Han kommer att få ersättning för hela ladan, även om vi inte kan riva hela. Vi får inte beträda hans mark för då kommer han polisanmäla oss. Vi skulle ha styrt upp det lite hårdare redan från första början i skedet med vägplanen för att få rätt att stå på hans mark och kunna riva ladan. Men om vi gör det nu blir det egenmäktigt förfarande, så därför fick vi lov att bekosta en jättedyr rivning, säger David och fortsätter:
– Det är ett misslyckande att inte kunna prata och komma överens med folk. Att göra en halv rivning kräver arbetsmiljömässigt en säker arbetsplats och rivningsförfarandet blir svårare, i stället för att köra dit en grävare och göra en enkel rivning. Det är att kasta pengar i sjön, det är helt onödigt.
– Det är ersättningsreglerna i lagen som gäller. Det handlar om intrångsvärdering, inte fastighetsbedömning. Värderaren gör en bedömd marknadsvärdeminskning. Vill man inte ha statens erbjudande om ersättning får man vända sig till Mark- och miljödomstolen, eller engagera sig politiskt och få till en lagförändring.
Text och foto: Anna Westerberg