Potatisodlare slås ut av vattenskyddsområde

”Jag blir inte vackrare än så här mitt i vårbruket” tycker Anders Jonsson. Foto: Privat

ROSSÖN (SGT) Jämtlands ende odlare av utsädespotatis ger snart upp. Anders Jonsson på Norrnäs Lantgård i Rossön får inte längre använda växtskyddsmedel eller handelsgödsel på utsädet i området vid Buskholmen och Ön i Rossön.
– Det har blivit kraftiga begränsningar. Vi hade ett möte för sju år sedan och därefter blev det knäpptyst, men nu ska det bli vattenskyddsområde. Det har odlats potatis här åtminstone sedan 1960-talet, men ingen påverkan på vattnet har konstaterats. Jag har enorma kontroller från Jordbruksverket också, säger Anders Jonsson.
– Nu drar jag ner på odlingen, jag hade tänkt att både utöka och att anställa en person. Vi blir duktigare och duktigare, också växtskydden blir bättre. Efterfrågan på utsädespotatis är jättestor, och det är ju basen för matpotatisodlare. Jag har lessnat. Jag får se om jag orkar hålla på. Det finns inte mark som ligger nära nog för mig, säger Anders Jonsson.
Potatis från Rossöns olika odlare drabbas också av inskränkningar. Det har blivit en krock i systemet, när det kommer uppmaningar från regeringen att Sverige självt ska klara mer av matförsörjningen, samtidigt som krav ställs på en bättre miljö.
– Jag kan söka dispens för gödsling, men för växtskyddsmedel är det kört, ännu mer pappersjobb, men jag gör ett försök att söka dispens för att få använda handelsgödsel, säger Anders Jonsson.
Helen Löfgren Larsson, kommunens VA-chef, uppger att kommunen är skyldig att upprätta vattenskyddsområde för alla vattentäkter.
– Vi måste kunna garantera ett säkert dricksvatten för att nå det av riksdag och regering uppsatta miljömålen, säger Helen Löfgren Larsson.
Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen för beslut.
Anders Jonsson är en i traditionsfylld bransch med potatis från Norrnäs och Rossön. Hans farfar startade i slutet av 1950-talet med det första lagerhuset och före honom odlades också potatis på Norrnäs lantgård. Men då var det potatiskällare som gällde för husbehov. Ska Anders Jonsson bli den siste potatisodlaren på Norrnäs Lantgård och kommer utsädespotatis att importeras?
Inger Kraft Etzler