Nu blir det fiber i Rossön

Anders Bryntesson, Jan Hansson och Tommy Söderberg – alla glada över intresset för fiber i Rossön.

ROSSÖN (SGT) Idel glada miner sågs i Rossön när byn lyckats samla tillräckligt många anmälningar till fiber i byn. Det krävdes 125 personer som anmälde sig och vid inlämningstillfället hade målet överskridits.
– Jag anmälde mitt intresse samma dag som brevet om fiber kom i brevlådan. Nu är vi i mål! Jag anmälde mig både av eget intresse, men också för att bidra till att det kommer fiber till Rossön, säger pensionären Jan Hansson.
Fibersatsningen görs i samarbete med tre aktörer: Strömsunds kommun som satsar 4,5 miljoner kronor, Servanet som ska ta hand om adminstrationen och Zpyke som bygger nätet. Nätägare blir sedan Strömsunds kommun, som också är delägare i Servanet.
– Här får du min anmälan, säger Lars Moberg och lämnar över anmälan nr 127.
Nästa år planeras för att också Rossöns ytterområden ska kunna få fiber i backen, och anmälningar om detta har redan kommit in.
– Hela byn är enad på ett sätt som jag inte sett förut, säger Dan Persson, som bor på Näset som är ett ytterområde som alltså får vänta ett år till och han är angelägen om att kunna få fiber.
– Jag har varit ute i många områden, men jag har aldrig tidigare sett ett sådant engagemang som här i Rossön. På grund av pandemin har jag inte kunna åka runt till alla, men jag tror att jag talat i telefon med hela byn, säger Tommy Söderberg från Servanet.
Han berättar att det är samma avgift för alla som ansluter sig hos Servanet, antingen 24 900 kronor eller 14 900 kronor beroende på vilken hastighet kunden väljer.
I flera år har fiber varit på tal och frågan har drivits envist av Rossöns samhälls- och företagarförening.
– Jag tror att vi fick fart när vi hade ett tydligt mål med hur många som krävdes för att det skulle bli av. Jag har aldrig tvivlat på att det skulle gå men det har inte varit lätt. Jag tror inte att det har funnits någon fråga som engagerat byn så mycket, säger en glad Anders Bryntesson.
Ytterligare medel finns reserverade från Strömsunds kommun med 800 000 kronor om fler anmäler sig.
Text och foto: Inger Kraft Etzler