Ekonomin bekymmer i Strömsund – trots överskott på 26 miljoner

26 miljoner i överskott i bokslutet för Strömsunds kommun

STRÖMSUND (SGT) Ett minskat befolkningsunderlag bekymrar Strömsunds kommun, även om det har blivit ett plus i bokslutet för 2020. I bokslutet redovisades 26 miljoner kronor i överskott tack vare extra statsbidrag.
– Det har varit merkostnader för corona, och en stor post har varit sjuklönen, där Försäkringskassan gått in och givit alla kommuner 100% i ersättning för sjuklön april-juli. Sedan blev det en mindre kompensation augusti-september, men nära 9 miljoner kronro går rakt in till enheter som haft sjuka, säger Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef.
Hon förklarar att de extra pengarna från staten går in för att stärka kommunens ekonomi, verksamheter och investeringar.
– Det krävs muskler för att orka. Nu stärks likviditeteten och det finns pengar på kontot. Det höga resultatet beror på att verksamheterna har fått ersättningar under pandemiåret, men det är osäkert hur det blir 2021. Den största osäkerheten är hur smittspridningen påverkar och hur verksamheterna utvecklas. Skatteunderlaget sjunker, men det sjönk inte så kraftigt som befarat eftersom permitteringslöner och A-kassan har gått in. Men, skatteintäkter och statsbidrag ökar i mindre takt än verksamhetens kostnader. Underskottet försvann inte med den extra injektionen, säger Veronica Hjorter Stenklyft som nu påbörjar budgetprocessen för 2022. Besparingar väntar fortfarande för verksamheterna.
Varje förvaltning redovisar i bokslutet att pandemin påverkat verksamheterna. Coronan har bland annat inneburit att det blivit en snabbare omställning mot ett mer digitalt arbetssätt, som i sin tur medfört att resorna minskat. Verksamheterna har fått prioritera andra uppgifter för att minska smittspridningen och handlingsplaner har skapats. På grund av den ökade smittspridningen under tidig vår 2020 började teknik- och serviceförvaltningen att fundera över hur kommunens krisorganisation fungerar. Därefter började kommunen att arbeta i ”stabsläge”, vilket visat sig fungera bra.
Text och foto: Inger Kraft Etzler