Protester mot vindkraftsplaner i Västra

Tomas Guldbrandsson motsätter sig vindkraftverk på Bleka. Foto: Björn Gradin.

RUDSJÖ/ROSSÖN/BACKE (SGT) Knappt hade vindkraftföretaget Wpd kallat till samrådsmöte förrän protesterna började höras. Wpd har planer att anlägga en vindkraftpark på Bleka, en höjd som berör orterna Rudsjö, Rossön och Backe. Från början var det tänkt att samrådet på grund av pandemin endast skulle ske skriftligt eller per telefon, men protesterna mot detta hördes ända in till kommunhuset i Strömsund, och nu blir det ett fysiskt möte den 19 oktober på kvällstid i Rossöns Folkets Hus.
Tomas Guldbrandsson startade en protestlista där redan många skrivit på om att de inte vill se vindkraft på Bleka.
– Jag gillar det inte alls. Det kommer att förstöra mitt hem i Kanan (Rudsjö). Jag kommer att se vindkraftverken som ska ligga tvärs över sjön. De förstör utsikten. Jag förstår inte hur kommunen och markägarna tänker. Det finns nog med vindkraft i kommunen. Naturlivet blir förstört, djurlivet drabbas och all skog och mark runtomkring. Folk måste börja säga ifrån, annars blir det vindkraft överallt och det blir avveckling på en annan front – naturen. Jag tänker också på turismen, folk vill ha orörd natur. Folk ska ha något att säga till om. Vi som bor här drabbas. Det finns säkert mer att säga, men jag bor just här med tanke på naturen. Vi äger inte marken utan ska förvalta den åt framtida generationer, säger Tomas Guldbrandsson.
Det råder olika uppfattningar om Bleka liksom om många andra vindkraftanläggningar.
Benny Frost i Rudsjö säger att det är väl några som är emot, men att han inte följt diskussionen.
– Jag har pratat med många och de bryr sig inte. Jag bor fem kilometer från Bleka och kommer att se vindkraftverken från där jag bor. Men jag säger som så att det är jättebra för Strömsunds kommun att det blir lite arbete här. Backe har inte haft något på länge och det blir bra för handlarna. Det blir en uppgång. Folk ska ha någonstans att bo. Det är positivt för kommunen, säger Benny Frost.
– Det väcker alltid mycket känslor hos befolkningen när vi vill anlägga en vindkraftpark, säger Maria Röske, vd för Wpd Scandinavia.
– Vi vill prata om problem som kan uppstå och har gjort en inbjudan till samråd enligt miljöbalken, som är extremt grundlig och utförlig. Där råder försiktighetsprincipen. Vi måste visa att vindkraftparken inte har någon negativ inverkan. Vi planerar att ansöka om 290 meter höga verk, det är något nytt, och vi har tagit höjd för den tekniska utvecklingen för tio år framåt. Om det kommer bättre teknik får vi ta ner och bygga om. I så fall måste det rymmas inom ramen för tillstånd. Hela drifttiden beräknas till 25 år. Bygdepeng kommer att utgå med 15 000 kronor per år och vindkraftverk. Hur det ska hanteras ska vi diskutera. Ska det bildas en förening, ska Wpd eller ska kommunen hantera medlen? Det har gjorts på olika sätt där vi har byggt, säger Maria Röske.
Miljöhänsyn kan uppenbarligen ses från många olika håll. Djur, natur, jakt och fritid ställs emot vindkraftenergin och många känslor väcks. Det blir dags att lufta alla frågor den 19 oktober i Rossön.
Anmälan krävs med tanke på pandemin.
– Blir det många som anmäler sig får vi anordna ytterligare ett möte, säger Maria Röske.
En som säkert kommer att anmäla sig är i varje fall Tomas Guldbrandsson.
Inger Kraft Etzler